Terminy Zjazdów Polskiej Akademii Homeopatii w 2020 r.

 

 • 21 - 23 luty seminarium dr V. Petroci

 • 13 - 15 marzec dr Margarita Aszychmina

 • 3 - 5 kwiecień seminarium Anne Vervarcke

 • 5 - 7 czerwiec dr Olga Fatula

 • 18 - 20 września seminarium dr J. Hardy

 • 6 - 8 listopad seminarium dr M. Aszychmina


 

Seminarium z dr Vladimirem Petrocim 21.02 - 23.02.2020

Szanowni Państwo!

W ramach XXI zjazdu Polskiej Akademii Homeopatii zapraszamy na seminarium z dr Vladimirem Petrocim.
 
Tematem zajęć będzie: Królestwo Roślin i Minerałów. Przypadki kliniczne leczone według metodologii synergistycznej.
 
Seminarium odbędzie się w dniach 21.02 - 23.02.2020 r. w Instytucie Ochrony Roślin w sali nr 8. Początek zajęć 20.02. o godzinie 10.00, zakończenie 22.04. o godzinie 14.00.
 
Koszt seminarium wynosi 1000 zł.
 
Lekarze i farmaceuci będący członkami Polskiego Stowarzyszenia Homeopatów Lekarzy i Farmaceutów im. j. Łozowskiego otrzymują zniżkę i koszt seminarium wynosi 800 zł. Członkowie Seniorzy Stowarzyszenia (powyżej 75 roku życia) koszt 600 zł. Opłata za seminarium dla studentów medycyny wydziału lekarskiego i farmacji jak dla członków PSHLiF.
 
Wpłaty po terminie dodatkowe 100 zł.
 

Termin wpłat do 07.02.2020 r na konto Stowarzyszenia.
Nr konta: 13 1020 4027 0000 1402 0440 8068
 
Nowi uczestnicy seminarium proszeni są o przedstawienie Prawa wykonywania zawodu lekarza lub farmaceuty.


                                                                                        
Dr Vladimir Petroci urodził się w 1965 r. w Levoca, Słowacja. Homeopatią zainteresował się wkrótce po ukończeniu studiów medycznych w 1989 r. Studiuje i praktykuje homeopatię od 25 lat, od 2002 roku w pełnym wymiarze czasu. Od końca lat 90-tych wykłada homeopatię w różnych szkołach homeopatycznych na Słowacji i w Czechach, ostatnio także we Francji, Turcji, Polsce. W 2005 roku założył Słowacką Akademię Homeopatii Klasycznej  w Bratysławie, w której naucza. Obecnie szkoła ma w 4 klasach 130 uczniów. Akademia oferuje obecnym i byłym studentom i kolegom ze Słowacji i Czech  najwyższej jakości szkolenia, organizując  w Bratysławie 5 razy w roku międzynarodowe seminaria z najlepszymi nauczycielami na świecie (Jan Scholten, Louis Klein Jonathan Hardy, Mahesh Gandhi, Will Taylor ).

Dr Vladimir jest entuzjastycznym zwolennikiem i propagatorem znanego holenderskiego homeopaty i nauczyciela dr Jan Scholtena. System Scholtena minerałów i roślin jest  programem nauczania Słowackiej Akademii homeopatii klasycznej. Dr Włodzimierz Petroci został współzałożycielem w 2007 roku Słowackiego Stowarzyszenia Homeopatów. Obecnie jest prezesem tej organizacji liczącej  250 członków.

Serdecznie zapraszamy
Zarząd PSHLiF


Seminarium dr Margarity Aszychminy 13.03 - 15.03.2020

Koleżanki i Koledzy,

Serdecznie zapraszamy na seminarium dr Margarity Aszychminy w ramach XXII zjazdu Polskiej Akademii Homeopatii, które odbędzie się w dniach 13 – 15.03.2020  w IOR ul. Węgorka 20 (sala nr 8) w Poznaniu.
Tegoroczne marcowe seminarium dr n. med. Margarity Aszychminy będzie poświęcone niektórym lekom, nie omawianych na żadnym z poprzednich seminariów, z grupy aktynowców, takim jak Torium i innych. Poza tym po raz pierwszy w Polsce i w Poznaniu będzie przedstawiona dogłębna metoda rozpoznawania metodą systemową Sensation leków z grupy zwierzęcej Canidae (Psowatych). W tej grupie poza znanymi dobrze lekami Lac caninum i Lac lupinum będą przedstawione leki z lisa, hieny, pieśca (lisa polarnego).

Czyli seminarium będzie się składało z dwóch po raz pierwszy przedstawianych w Polsce nierzadkich wśród naszych pacjentów grup leków. I będą to dwie premiery. Szczególnie aktualnymi obecnie są leki z aktynowców, jako leki powszechnej obecnie aktynowej  miazmy naszych czasów - miazmy rozpadu, destrukcji, dysypacji (rozproszenia) i wszelkich nieznanych anomalii społecznych i fizycznych. To seminarium, jak każde seminarium dr Aszychminy, wyróżnia się autorską metodą analizy doznań w doborze tych grup lekowych.

Obecnie w tłumaczeniu na język polski jest znana książka naszej wykładowczyni, zawierająca systemowe tabele doznań leków zwierzęcych. Nie zawiera ona jeszcze leków ptasich i innych rzadkich grup. Ale leki ptasie zostały  już opracowane przez autorkę i będą przedstawione na przyszłych seminariach.

Więc, jak i poprzednie seminaria dr Aszychminy, tak i to marcowe tegoroczne, będzie bardzo interesujące i dla wszystkich nas odkrywcze.

Leszek Podzierski
Koordynator seminarium

 

Doktor nauk medycznych Margarita Aszychmina posiada dwa medyczne wykształcenia wyższe. Studiując specjalność „cybernetyka medyczna” miała możliwość, oprócz podstawowych dyscyplin medycznych, dogłębnie poznawać zoologię, chemie, fizykę, matematykę. Następnie kontynuowała swoje wykształcenie medyczne na wydziale lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Moskwie i otrzymała dyplom lekarza  ze specjalizacją „medycyna wewnętrzna”. Zaczynając od studenckich lat zajmuje się opracowaniami naukowymi w dziedzinie medycyny tradycyjnej. Jest autorką książek i artykułów o homeopatii.
Praktykuje homeopatię od 1996 roku. Przeprowadziła wiele homeopatycznych prób lekowych. Od 2008 roku prowadzi stałe kursy kształcące i seminaria w Moskwie, jak również w innych miastach Rosji, stosując własną oryginalną metodę, pochodną metody Sankarana. Jej sposób wykładania wyróżnia się prostotą podawania skomplikowanego materiału, staranną analizą każdego pacjenta.
Jest członkiem Międzynarodowego Instytutu Homeopatii Sensation (WISH).
Jest założycielem Centrum Homeopatii Systemowej.

 
Koszt seminarium 1000,00 zł dla lekarzy i farmaceutów, którzy nie są członkami PSHLiF.

Dla członków PSHLiF opłata seminaryjna wynosi 800,00 zł (pod warunkiem opłaconych składek członkowskich zgodnie z regulaminem) a dla członków seniorów (powyżej 75 roku życia) koszt seminarium wynosi 650,00 zł .

Dla studentów medycyny i farmacji – 800,00 zł.

Termin wpłat do 26.02.2020 r na konto Stowarzyszenia.

Nr konta: 13 1020 4027 0000 1402 0440 8068

Wpłaty po terminie dodatkowo 100,00 zł.

Początek zajęć 13.03 godz. 10.oo, zakończenie 15.03 godz. 18.oo

UWAGA!

Nowi uczestnicy seminariów proszeni są o dostarczenie PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA.

Serdecznie zapraszamy.
Zarząd PSHLiF


Seminarium dr Anne Vervarcke z Belgii 03.04 - 05.04.2020

Koleżanki i Koledzy!

W ramach XXIII zjazdu Polskiej Akademii Homeopatii zapraszamy na seminarium  dr Anne Vervarcke z Belgii.

Tematyka zajęć : Kamienie. Bakterie. Grzyby.

Seminarium odbędzie się w dniach 03.04 - 05.04.2020 r. w Instytucie Ochrony Roślin w sali nr 8.

Anne Vervarcke (ur.15-10-1952) na początku zajmowała się naukami humanistycznymi, ukończyła Filologię Dalekiego Wschodu oraz Antropologię, a później ukończyła kursy z homeopatii klasycznej, najpierw w Belgii, a potem w Holandii w the School for Homeopathy in Bloemendaal and Amersfoort.
W 1989 roku założyła The Centre for Classical Homeopathy (CKH) w Leuven w Belgii, które organizowało pięcioletnie szkolenia, kursy podyplomowe, roczne seminaria oraz szkolenia międzynarodowe. Stworzyła własne programy szkoleń, a także przez 15 lat pełniła rolę nauczyciela oraz dyrektora. Od 1989 roku prowadzi też swoją prywatną klinikę.

W 2005 założyła "The White Room" - platformę internetową do publikowania jej książek, rezerwacji seminariów, a także do organizowania kursów zaawansowanych oraz zajęć udoskonalających.
Po wzięciu udziału w niezliczonej ilości seminariów, poszukiwaniu, praktykowaniu i nauczaniu przez niemalże 30 lat, rozwinęła swój własny styl i metody pracy, oraz opanowała sztukę homeopatii.

Poza jej powieściami i dwiema książkami w języku holenderskim Dutch (“Klassieke homeopathie, niet te geloven?!” oraz “250 jaar na Hahnemann”) – informacyjnymi książkami dla szerszego kręgu odbiorców poszukujących porządnej, ale zrozumialej informacji na temat homeopatii – The White Room opublikowało jej dwie książki w języku angielskim: “The Charm of Homeopathy” oraz “The Postgraduate Annual 2006”. Pierwsza z nich opisuje, w jaki sposób rozwinęła swoją metodę pracy (the Vital Approach), która głównie oparta jest na teorii poziomu, królestwa i miazm wg Rajana Sankarana, a połączona z klasyczna wiedzą i spojrzeniem z perspektywy fenomenologii oraz lingwistyki. W drugiej książce pokazuje nam ona fundamenty swojej metody w pigułce oraz prezentuje jej zastosowanie w codziennej praktyce z przypadkami zarówno osób dorosłych, jak i dzieci.
Inne książki tej autorki:

“Behind the Glass Screen, a Homeopathic Survey of Ozone”, 2009
“The Vital Approach” (2010) zawierająca swoistą “instrukcję obsługi” jej metody
“Voorbij Lichaam en Geest” (2010, po holendersku) zawierająca wiele opisów przypadków i wyjaśnienia dotyczące zastosowania metody
“Homeopathy: strange, rare and peculiar” (2012)
“Homeopathy is Everywhere“ (2012)
“Beyond Mind and Body“ (2014)Początek zajęć 03.04. godzina 10.00, zakończenie 05.04. o godzinie 17.00.
 
Koszt seminarium 1000,00 zł dla lekarzy i farmaceutów, którzy nie są członkami PSHLiF.

Dla członków PSHLiF opłata seminaryjna wynosi 800,00 zł (pod warunkiem opłaconych składek członkowskich zgodnie z regulaminem) a dla członków seniorów (powyżej 75 roku życia) koszt seminarium wynosi 650,00 zł .

Dla studentów medycyny i farmacji – 800,00 zł.

Termin wpłat do 13.03.2020 r na konto Stowarzyszenia.

Nr konta: 13 1020 4027 0000 1402 0440 8068

Wpłaty po terminie dodatkowo 100,00 zł.

Początek zajęć 03.04 godz. 10.oo, zakończenie 05.03 godz. 17.oo

UWAGA!
Nowi uczestnicy seminariów proszeni są o dostarczenie PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA.

Serdecznie zapraszamy.
Zarząd PSHLiF


 


 

Terminy Zjazdów Polskiej Akademii Homeopatii w 2019 r.

 

 • 1 - 3 marca seminarium dr V. Petroci

 • 7 - 9 czerwca seminarium dr O. Fatuła

 • 20 - 22 września seminarium dr J. Hardy

 • 15-17 listopada seminarium dr M. Aszychmina

Nowi uczestnicy seminarium proszeni są o dostarczenie Prawa Wykonywania Zawodu Lekarza.

 


 

Seminarium dra Vladimira Petrociego w dniach 01.03 - 03.03.2019r. 

Szanowni Państwo! 

W ramach XVII zjazdu Polskiej Akademii Homeopatii zapraszamy na seminarium z dr Vladimirem Petrocim. Tematem zajęć będzie: Królestwo Roślin i Minerałów. Przypadki kliniczne leczone według metodologii synergistycznej.

Seminarium odbędzie się w dniach 01.03 - 03.03.2019 r. w Instytucie Ochrony Roślin w sali nr 8. Początek zajęć 01.03. o godzinie 10.00, zakończenie 03.03. o godzinie 14.00. 

Koszt seminarium wynosi 1000 zł

Lekarze i farmaceuci będący członkami Polskiego Stowarzyszenia Homeopatów Lekarzy i Farmaceutów im. j. Łozowskiego otrzymują zniżkę i koszt seminarium wynosi 600 zł. Członkowie Seniorzy Stowarzyszenia (powyżej 75 roku życia) koszt 450 zł.

Opłata za seminarium dla studentów medycyny wydziału lekarskiego i farmacji jak dla członków PSHLiF. 

Wpłaty po terminie dodatkowe 100 zł.

Termin wpłat do 15.02.2019 r na konto Stowarzyszenia.

Nr konta: 13 1020 4027 0000 1402 0440 8068

Nowi uczestnicy seminarium proszeni są o dostarczenie Prawa Wykonywania Zawodu Lekarza.

 


 

Kalendarz seminariów PSHLiF na 2018 r.

 • 02 - 04 luty -  Jan Scholten – Bratysława

 • 09 - 11 marzec – Margarita Aszychmina

 • 20 - 22  kwiecień - Vladimir Petroci

 • 01 - 03 czerwiec - Olga Fatula

 • 14 - 16 wrzesień - Jonathan Hardy

 • 16 - 18 listopad - Margarita Aszychmina

 


Seminarium dr Margarity Aszychminy 16.11 - 18.11.2018

Koleżanki i Koledzy,

Serdecznie zapraszamy na seminarium dr Margarity Aszychminy w ramach XVI zjazdu Polskiej Akademii Homeopatii, która odbędzie się w dniach 16 – 18.11.2018  w IOR ul. Węgorka 20 (sala nr 8) w Poznaniu.

Tematyka seminarium – LEKI WĘŻOWE, METODA SENSATION.

Doktor nauk medycznych Margarita Aszychmina posiada dwa medyczne wykształcenia wyższe. Studiując specjalność „cybernetyka medyczna” miała możliwość, oprócz podstawowych dyscyplin medycznych, dogłębnie poznawać zoologię, chemie, fizykę, matematykę. Następnie kontynuowała swoje wykształcenie medyczne na wydziale lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Moskwie i otrzymała dyplom lekarza  ze specjalizacją „medycyna wewnętrzna”. Zaczynając od studenckich lat zajmuje się opracowaniami naukowymi w dziedzinie medycyny tradycyjnej. Jest autorką książek i artykułów o homeopatii. 

Praktykuje homeopatię od 1996 roku. Przeprowadziła wiele homeopatycznych prób lekowych. Od 2008 roku prowadzi stałe kursy kształcące i seminaria w Moskwie, jak również w innych miastach Rosji, stosując własną oryginalną metodę, pochodną metody Sankarana. Jej sposób wykładania wyróżnia się prostotą podawania skomplikowanego materiału, staranną analizą każdego pacjenta.

Jest członkiem Międzynarodowego Instytutu Homeopatii Sensation (WISH).

Jest założycielem Centrum Homeopatii Systemowej.

Dr Aszychmina współpracuje z dr. J. Hardy w pracy nad lekami zwierzęcymi i zaproszenie jej do Poznania poleca nam sam Jonathan Hardy, wysoko ceniąc jej metodę i dorobek.

Poprzednie seminarium było bardzo interesujące.

Koszt seminarium 1000,00 zł dla lekarzy i farmaceutów, którzy nie są członkami PSHLiF.

UWAGA! Z okazji 25-lecia Stowarzyszenia przypadającego w tym roku, dla członków PSHLiF 500,00 zł (pod warunkiem opłaconych składek członkowskich zgodnie z regulaminem), dla członków seniorów (powyżej 75 roku życia) koszt seminarium wynosi 375,00 zł .

Dla studentów medycyny i farmacji – 500,00 zł.

Termin wpłat do 26.10.2018 r na konto Stowarzyszenia.

Nr konta: 13 1020 4027 0000 1402 0440 8068

Wpłaty po terminie dodatkowo 100,00 zł.

Początek zajęć 16.11. godz. 09.oo, zakończenie 18.11. godz. 18.oo.

Nowi uczestnicy seminariów proszeni są o dostarczenie PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA.

Serdecznie zapraszamy.
Zarząd PSHLiF

 


Seminarium dr Jonathan Hardy 14.09 - 16.09.2018

Szanowni Państwo,
Przyjaciele w Homeopatii!

Serdecznie zapraszamy na seminarium dr Jonathana Hardy w ramach XV zjazdu Polskiej Akademii Homeopatii, które odbędzie się w dniach 14-16 września 2018 w IOR ul. Węgorka 20 (sala nr 8) w Poznaniu.

Tematyka seminarium:

 1. LEKI MATCZYNE

 2. OWADY

 

Dr Jonathan Hardy studiował zoologię na Uniwersytetu Oksfordzkim i uzyskał dyplom z wyróżnieniem w roku 1978. Następnie studiował medycynę i uzyskał kwalifikacje w 1984 roku. W 1988 roku stał się członkiem Brytyjskiego Wydziału Homeopatii i od tego czasu pracuje w pełnym wymiarze godzin w praktyce homeopatycznej. Jest członkiem Rady Wydziału Homeopatii w Wielkiej Brytanii. Mieszka w południowej Anglii i lubi podróżować w połączeniu z nauczaniem homeopatii.

Koszt seminarium 1100,00 zł dla lekarzy i farmaceutów, którzy nie są członkami PSHLiF.

UWAGA! Z okazji 25-lecia Stowarzyszenia przypadającego w tym roku, dla członków PSHLiF 600,00 zł (pod warunkiem opłaconych składek członkowskich zgodnie z regulaminem), dla członków seniorów (powyżej 75 roku życia) koszt seminarium wynosi 450,00 zł .

Dla studentów medycyny i farmacji – 600,00 zł.

Termin wpłat do 24.08.2018 r na konto Stowarzyszenia.

Nr konta: 13 1020 4027 0000 1402 0440 8068

Wpłaty po terminie dodatkowo 100,00 zł.

Osoby, które dokonają wpłaty w terminie, otrzymają materiały seminaryjne.

Początek zajęć 14.09 godz. 10.oo, zakończenie 16.09 godz. 14.oo. 

Serdecznie zapraszamy na seminarium z dr Jonathanem Hardy- ekspertem w dziedzinie leków homeopatycznych z Królestwa Zwierząt 

Zarząd PSHLiF 

 


Seminarium dr n. med. Olga Fatuła - 01.06 - 03.06 2018

Drogie Koleżanki i Koledzy,

W dniach 1 - 3.06 2018 w Poznaniu odbędzie się niezwykłe seminarium pt. "Nowe leki z motyli i innych owadów oraz z pająków. Analiza homeopatyczna wg metody systemu”. 

Polskie Stowarzyszenie Homeopatów Lekarzy i Farmaceutów zaprosiło po raz kolejny czołowego w Europie nauczyciela metody Jana Scholtena oraz pioniera w dziedzinie leków homeopatycznych z owadów. Dr.n.med. Olga Fatuła jest założycielką ośrodka naukowo-szkoleniowego homeopatii wg metody Scholtena w Moskwie. Po  tragicznej i przedwczesnej śmierci homeopatki francuskiej Patrycji Le Roux to właśnie dr Olga Fatuła jest głównym światowym ekspertem i znawcą oraz odkrywcą w tej dziedzinie.

Unikalnością jej dorobku naukowego   są próby lekowe leków roślinnych i zwierzęcych (zwłaszcza owadzich i pajęczych). Na podstawie  video przypadków można z łatwością nauczyć się tych leków i odkryć ich unikalne możliwości lecznicze. Dr Olga Fatuła perfekcyjnie łączy metodę Scholtena i metodę Sensation Sankarana.

Serdecznie polecam uczestnictwo w seminarium dr Olgi  Fatuły.

Dr Leszek Podzierski
(Koordynator seminarium)

 

Seminarium odbędzie się w dniach 1 - 3.06.2018 r. w Instytucie Ochrony Roślin w sali nr 8. Początek zajęć 1.06. o godzinie 10.00, zakończenie 3.06. o godzinie 14.00. 

Koszt seminarium wynosi 1000 zł . 

Lekarze i farmaceuci będący członkami Polskiego Stowarzyszenia Homeopatów Lekarzy i Farmaceutów im. j. Łozowskiego otrzymują zniżkę i koszt seminarium wynosi 800 zł. Członkowie Seniorzy Stowarzyszenia (powyżej 75 roku życia) koszt 600 zł.

Opłata za seminarium dla studentów medycyny wydziału lekarskiego i farmacji jak dla członków PSHLiF. 

Wpłaty po terminie dodatkowe 100 zł.

Termin wpłat do 10.05.2018 r na konto Stowarzyszenia.

Nr konta: 13 1020 4027 0000 1402 0440 8068

Serdecznie zapraszamy
Zarząd PSHLiF

 


 

Seminarium dr Vladimir Petroci - 20.04 - 22.04 2018

Szanowni Państwo! 

W ramach XIII zjazdu Polskiej Akademii Homeopatii zapraszamy na seminarium z dr Vladimirem Petrocim.  

Tematem zajęć będzie: Królestwo Roślin i Minerałów.

Przypadki kliniczne leczone według metodologii synergistycznej.  

Seminarium odbędzie się w dniach 20.04 - 22.04.2018 r. w Instytucie Ochrony Roślin w sali nr 8. Początek zajęć 20.04. o godzinie 10.00, zakończenie 22.04. o godzinie 14.00.       

Koszt seminarium wynosi 1000 zł.

Lekarze i farmaceuci będący członkami Polskiego Stowarzyszenia Homeopatów Lekarzy i Farmaceutów im. j. Łozowskiego otrzymują zniżkę i koszt seminarium wynosi 800 zł

Członkowie Seniorzy Stowarzyszenia (powyżej 75 roku życia) koszt 600 zł. Opłata za seminarium dla studentów medycyny wydziału lekarskiego i farmacji jak dla członków PSHLiF.

Wpłaty po terminie dodatkowe 100 zł.

Termin wpłat do 05.04.2018 r na konto Stowarzyszenia. Nr konta: 13 1020 4027 0000 1402 0440 8068 

 

Dr Vladimir Petroci urodził się w 1965 r. w Levoca, Słowacja. Homeopatią zainteresował się wkrótce po ukończeniu studiów medycznych w 1989 r. Studiuje i praktykuje homeopatię od 25 lat, od 2002 roku w pełnym wymiarze czasu. Od końca lat 90-tych wykłada homeopatię w różnych szkołach homeopatycznych na Słowacji i w Czechach, ostatnio także we Francji, Turcji, Polsce. W 2005 roku założył Słowacką Akademię Homeopatii Klasycznej  w Bratysławie, w której naucza.

Obecnie szkoła ma w 4 klasach 130 uczniów. Akademia oferuje obecnym i byłym studentom i kolegom ze Słowacji i Czech  najwyższej jakości szkolenia, organizując  w Bratysławie 5 razy w roku międzynarodowe seminaria z najlepszymi nauczycielami na świecie (Jan Scholten, Louis Klein Jonathan Hardy, Mahesh Gandhi, Will Taylor ). Dr Vladimir jest entuzjastycznym zwolennikiem i propagatorem znanego holenderskiego homeopaty i nauczyciela dr Jan Scholtena. System Scholtena minerałów i roślin jest  programem nauczania Słowackiej Akademii homeopatii klasycznej. Dr Włodzimierz Petroci został współzałożycielem w 2007 roku Słowackiego Stowarzyszenia Homeopatów. Obecnie jest prezesem tej organizacji liczącej  250 członków.  

Serdecznie zapraszamy Zarząd PSHLiF 

 

 


Seminarium Margaryta Aszychmina - marzec 2018

Drogie Koleżanki i Koledzy,

PSHLiF w Poznaniu zaprasza w marcu 2018 na seminarium wiodącej nauczycielki homeopatii metodą „Sensation”, poświęcone lekom z grupy mięczaków, mało znanych u nas a dość aktualnych i przydatnych we współczesnej praktyce homeopatycznej. W dobieraniu tych leków bardzo pomocną lub wg J Hardy’ego główną metodą jest metoda „Doznań” (wprowadzona przez Sankarana).

Dr Aszychmina jednak opracowała na podstawie metody Sankarana i D Chabry swoja własną oryginalna metodę, którą przedstawi na początku poznańskiego seminarium, która jest bardziej klarowna konkretna i bardziej odpowiada mentalności europejskich pacjentów. W opracowaniu obrazów leków zwłaszcza nowych, także z grupy mięczaków dr Aszychmina opracowała koncepcję wzorców (patternów) leków, które przedstawia w postaci jasnych logicznych tabeli, co sprzyja poznawaniu tych leków i ich rozpoznawaniu u pacjentów.

Więc czeka na nas odkrycie metody Sensation na nowo oraz poznawanie nowego ważnego rozdziału współczesnej homeopatii oraz nowych nieznanych nam leków jak też wybitnej współczesnej wykładowczyni i pożytecznej metody. Margaryta Aszychmina (doktor nauk medycznych) posiada dwa medyczne wykształcenia wyższe. Studiując specjalność „cybernetyka medyczna” miała możliwość, oprócz podstawowych dyscyplin medycznych, dogłębnie poznawać zoologię, chemie, fizykę, matematykę.

Następnie kontynuowała swoje wykształcenie medyczne na wydziale lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Moskwie i otrzymała dyplom lekarza ze specjalizacją „medycyna wewnętrzna”. Zaczynając od studentkich lat zajmuje się opracowaniami naukowymi w dziedzinie medycyny tradycyjnej. Jest autorem książek i artykułów o homeopatii i głodówce leczniczej.

Praktykuje homeopatię od 1996 roku. Wprowadziła stosowanie nowych leków homeopatycznych, organizuje wielehomeopatycznych prób lekowych. Od 2008 roku prowadzi stałe kursy kształcące i seminaria w Moskwie, jak również w innych miastach Rosji, stosując własną oryginalną metodę, pochodna metody Sankarana. Jej sposób wykładania wyróżnia się prostotą podawania skomplikowanego materiału, stopniową analizą każdego przypadku pacjenta.

Razem z lepszymi wykładowcami świata jest członkiem Międzynarodowego instytutu homeopatii sensation (doznań) (WISH). Jest założycielem Centrum Homeopatii Systemowej. Dr Aszychmina współpracuje z dr. J. Hardy w pracy nad lekami zwierzęcymi i zaproszenie jej do Poznania z seminariami polecał nam sam Jonathan Hardy, wysoko ceniąc jej metodę i dorobek.

 Leszek Podzierski (Koordynator seminarium)

 

Seminarium odbędzie się w dniach 09.03 – 11.03.2018 w Instytucie Ochrony Roślin w Poznaniu w Sali nr 8.

Początek zajęć 09.03.18 o godz. 10.oo, zakończenie 11.03.18 o godz. 14.oo

Koszt seminarium wynosi 1 000 zł.

Lekarze i farmaceuci, będący członkami PSHLiF im. J. Łozowskiego otrzymują

zniżkę i koszt seminarium wynosi 800 zł.

Członkowie Seniorzy Stowarzyszenia (powyżej 75 roku życia) - 600 zł.

Opłata za seminarium dla studentów medycyny i farmacji - 800 zł.

Wpłaty po terminie - dodatkowe 100 zł.

Termin wpłat do 24.02.2018 na konto Stowarzyszenia.

Nr konta: 13 1020 4027 0000 1402 0440 8068

Serdecznie zapraszamy

Zarząd PSHLiF

 

 


 

 

Kalendarz seminariów PSHLiF na 2017 r.

 • 10-12 marzec -  Martin Jakobs

 • 21-23  kwiecień - Vladimir Petroci

 • 9-11 czerwiec - Olga Fatula

 • 15-17 września - Jonathan Hardy 

 • 27-29 października - Vladimir Petroci

 • 8-10 grudnia - Martin Jakobs

 


Seminarium Martina Jakoba
8-10 grudnia 2017

Szanowni Państwo!

W ramach XI zjazdu Polskiej Akademii Homeopatii zapraszamy na seminarium z Martinem Jakobem.

Tematem zajęć będzie: Królestwo Roślin i Minerałów. Przypadki kliniczne leczone według metodologii synergistycznej.

Seminarium odbędzie się w dniach 08.12-10.12.2017 r. w Instytucie Ochrony Roślin przy ul. Węgorka 20 w Poznaniu w sali nr 8.

Początek zajęć 08.12 o godzinie 10:00, zakończenie 10.12 o godzinie 14:00.

Koszt seminarium wynosi 1000 zł.

Lekarze i farmaceuci będący członkami Polskiego Stowarzyszenia Homeopatów Lekarzy i Farmaceutów im. j. Łozowskiego otrzymują zniżkę i koszt seminarium wynosi 800 zł.

Opłata za seminarium dla studentów medycyny wydziału lekarskiego i farmacji jak dla członków PSHLiF.

Termin wpłat do 15.11.2017 r na konto Stowarzyszenia.

Nr konta: 13 1020 4027 0000 1402 0440 8068

Wpłaty po terminie dodatkowe 100 zł.

Martin Jakob

Martin Jakob urodził się w 1965 roku w Monachium i praktykuje homeopatię od 1996.Jest naturopatą akredytowanym w Niemczech. Martin Jakob ma dużą wiedzę i doświadczenie z Metodą Systemu dr Scholtena w królestwie minerałów i roślin. Można znaleźć jego spostrzeżenia i opisy przypadków w różnych publikacjach m.in. w "Wonderful plants" Dr Jana Scholtena, czasopiśmie homeopatycznym “Spektrum”. Jest autorem wielu esejów o lantanowcach i aktynowcach oraz publikacji online w interhomoeopathy.org

Pierwsze seminarium z dr Martinem Jakobem było fascynujące. Martin łączy Metodę Systemu i Repertorium z wyjątkową łatwością.

Serdecznie zapraszamy!

Zarząd PSHLiF

 


 Seminarium z dr Włodzimierzem Petrocim
27-29 października 2017 

Szanowni Państwo!

W ramach X zjazdu Polskiej Akademii Homeopatii zapraszamy na seminarium z dr Vladimirem Petrocim.

Tematem zajęć będzie: Królestwo Roślin i Minerałów. Przypadki kliniczne leczone według metodologii synergistycznej.

Seminarium odbędzie się w dniach 27.10-29.10.2017 r. w Instytucie Ochrony Roślin w sali nr 8. Początek zajęć 27.10. o godzinie 10.00, zakończenie 29.10. o godzinie 14.00.

Koszt seminarium wynosi 1000 zł.

Lekarze i farmaceuci będący członkami Polskiego Stowarzyszenia Homeopatów Lekarzy i Farmaceutów im. j. Łozowskiego otrzymują zniżkę i koszt seminarium wynosi 800 zł. Członkowie Seniorzy Stowarzyszenia

(powyżej 75 roku życia) koszt 600 zł. Opłata za seminarium dla studentów medycyny wydziału lekarskiego i farmacji jak dla członków PSHLiF.

Wpłaty po terminie dodatkowe 100 zł.

Termin wpłat do 07.10.2017 r na konto Stowarzyszenia.

Nr konta: 13 1020 4027 0000 1402 0440 8068

 

Dr Vladimir Petroci

Dr Vladimir Petroci urodził się w 1965 r. w Levoca, Słowacja. Homeopatią zainteresował się wkrótce po ukończeniu studiów medycznych w 1989 r. Studiuje i praktykuje homeopatię od 25 lat, od 2002 roku w pełnym wymiarze czasu. Od końca lat 90-tych wykłada homeopatię w różnych szkołach homeopatycznych na Słowacji i w Czechach, ostatnio także we Francji, Turcji, Polsce. W 2005 roku założył Słowacką Akademię Homeopatii Klasycznej w Bratysławie, w której naucza.

Obecnie szkoła ma w 4 klasach 130 uczniów. Akademia oferuje obecnym i byłym studentom i kolegom ze Słowacji i Czech najwyższej jakości szkolenia, organizując w Bratysławie 5 razy w roku międzynarodowe seminaria z najlepszymi nauczycielami na świecie (Jan Scholten, Louis Klein Jonathan Hardy, Mahesh Gandhi, Will Taylor ).

Dr Vladimir jest entuzjastycznym zwolennikiem i propagatorem znanego holenderskiego homeopaty i nauczyciela dr Jan Scholtena. System Scholtena minerałów i roślin jest programem nauczania Słowackiej Akademii homeopatii klasycznej.

Dr Włodzimierz Petroci został współzałożycielem w 2007 roku Słowackiego Stowarzyszenia Homeopatów. Obecnie jest prezesem tej organizacji liczącej 250 członków.

Serdecznie zapraszamy

Zarząd PSHLiF

 


 

Seminarium dr Jonathana Hardy
15-17 września 2017

 

Szanowni Państwo,

Przyjaciele w Homeopatii!

Serdecznie zapraszamy na seminarium dr Jonathana Hardy w ramach IX zjazdu Polskiej Akademii Homeopatii, które odbędzie się w dniach 15-17 września 2017 w IOR ul. Węgorka 20 (sala nr 8) w Poznaniu. 

Początek zajęć 15.09 godz. 10:00, zakończenie 17.09 godz. 14:00

Koszt seminarium 1150,00 zł dla lekarzy i farmaceutów, którzy nie są członkami PSHLiF.

Dla członków PSHLiF 850,00 zł pod warunkiem opłaconych składek członkowskich zgodnie z regulaminem. Członkowie seniorzy Stowarzyszenia (powyżej 75 roku życia) koszt seminarium 650,00 zł ( 25% zniżka ).

Koszt seminarium dla studentów medycyny i farmacji tak jak członków PSHLiF.

Termin wpłat do 25.08.2017 r na konto Stowarzyszenia.

Osoby, które dokonają wpłaty w terminie, otrzymają materiały seminaryjne.

Nr konta: 13 1020 4027 0000 1402 0440 8068

Wpłaty po terminie dodatkowo 100,00 zł.

 

Temat zjazdu - LEKI PTASIE

Tematy, odczucia, leki oraz przypadki

Podczas tego seminarium będziemy rozważać fascynującą i bardzo ważną grupę leków. 

Leki ptasie są dla ludzi, którzy czują się spętani, przytłoczeni i ograniczani w robieniu tego, czego naprawdę chcą - a chcą czuć się wolni w wyrażaniu swojej kreatywności, a także żyć uwolnieni od ciężaru prozaicznych, przyziemnych obowiązków.

Obejrzymy wiele skróconych i objaśnionych przypadków wideo wielu różnych leków ptasich, między innymi Kruka, Orła, Łabędzia, Sokoła wędrownego, Myszołowa rdzawosternego, Gołębia skalnego oraz Ary czerwonej.

Nauczymy się jak odróżniać ptaki żyjące w stadach i te prowadzące samotniczy tryb życia, a także ptaki drapieżne. Dokładnie przestudiujemy każdy lek przy użyciu repertorium, prób lekowych oraz materia medica. Przeanalizujemy również diagnostykę różnicową leków ptasich – prześledzimy różnice pomiędzy ptakami a gazami, lekami narkotycznymi oraz owadami.

Przypadki leków ptasich często dają wspaniały obraz poziomu odczuć i sprawdzimy, w jaki sposób połączenie tego z konwencjonalnymi metodami analizy przypadku, może pomóc nam zwiększyć naszą pewność podczas przepisywania danego leku.

Wszyscy uczestnicy otrzymają obszerne materiały dotyczące ogólnych tematów występujących w przypadkach leków ptasich, a także zawierające kluczowe słowa poszczególnych leków prezentowanych podczas seminarium.

Dr Jonathan Hardy studiował zoologię na Uniwersytetu Oksfordzkim i uzyskał dyplom z wyróżnieniem w roku 1978. Następnie studiował medycynę i uzyskał kwalifikacje w 1984 roku. W 1988 roku stał się członkiem Brytyjskiego Wydziału Homeopatii i od tego czasu pracuje w pełnym wymiarze godzin w praktyce homeopatycznej. Jest członkiem Rady Wydziału Homeopatii w Wielkiej Brytanii. Mieszka w południowej Anglii i lubi podróżować w połączeniu z nauczaniem homeopatii.

Serdecznie zapraszamy na seminarium z dr Jonathanem Hardy - ekspertem w dziedzinie leków homeopatycznych z Królestwa Zwierząt

Zarząd PSHLiF

 


 

 
 
 
 
Kalendarz seminariów PSHLiF na 2016 r
 
 • 29 - 31 styczeń -   MAZH
 • 19 - 21 luty -        Seminarium dr Vladimir Petroci
 • 18 - 20 marzec -   MAZH
 • 29.04 - 01.05 -     Seminarium dr Vladimir Petroci
 • 28-30 pażdziernik - Seminarium dr Vladimir Petroci
 • 09 - 11 wrzesień - Seminarium dr Jonathan Hardy
 • 18 - 20 listopad -  Seminarium dr Sujit Chatterjee

 

POLSKA AKADEMIA HOMEOPATII

 

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Homeopatów Lekarzy i Farmaceutów im. J. Łozowskiego w dniu 14 stycznia 2016 roku powołał Polską Akademie Homeopatii - PAH.

MISJA POLSKIEJ AKADEMII HOMEOPATII

Misją PAH jest poszerzenie możliwości terapeutycznych lekarzy i farmaceutów o leki homeopatyczne w ramach medycyny zintegrowanej, co wpłynie na poprawę stanu zdrowia Polaków.

Celem działania PAH  w odniesieniu do lekarzy jest podniesienie jakości usług lekarzy z dodatkowymi kwalifikacjami z homeopatii poprzez wdrożenie nowoczesnej metodologii, co wpłynie na zwiększenie efektywności leczenia i zaufania do medycyny homeopatycznej...

Pozostałe informacje: Polska Akademia Homeopatii - kliknij

 

 
 
Szanowni Państwo !
Pragniemy zaprosić Państwa na XVIII Zjazd Międzynarodowej Akademii Zaawansowanej Homeopatii.
Zjazd odbędzie się w dniach 18-20.03.2016 r. w siedzibie WSHLiF w Poznaniu przy ul. Węgorka 20. (w Instytucie Ochrony Roślin).
Tematem zjazdu będzie analiza homeopatyczna przypadków wg metodyki synergistycznej.
Początek zajęć dnia 18.03. 2016 r. o  godzinie 10.00,  
zakończenie 20.03. 2016 r. ok. godziny 14.00.
Koszt Zjazdu wynosi 500,00 zł dla członków WSHLiF pod 
warunkiem opłaconej całorocznej składki członkowskiej za 2015 r. 
Lekarze i farmaceuci, którzy nie są członkami Stowarzyszenia i członkowie WSHLiF, którzy nie spełnią powyższych warunków - opłata za seminarium wynosi 600,00 zł.
Termin wpłat na seminarium do 10.03. 2016 r ze względu na konieczność rezerwacji sali odpowiedniej do liczby zgłoszonych uczestników.
 
Wpłaty po terminie dodatkowo100,00 zł.
Wpłaty  prosimy dokonać na konto WSHLiF   -       nr konta 13 1020 4027 00001402 0440 8068. 
W tytule przelewu proszę wpisać datę szkolenia, oraz imię i nazwisko uczestnika.
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zjeździe, zwrot 
wniesionej wpłaty w wysokości 20%.
Serdecznie zapraszamy
Zarząd WSHLiF 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Seminarium 28-30 listopada 2014 w oparciu o materiały z Kongresu Homeopatycznego w Niemczech 2013 r /Jan Scholten, JonathanHardy, Mahesh Gandhi/

Zapraszamy na seminarium w dn. 28-30.11.2014r.

 Odbędzie się ono w IOR w Poznaniu przy ul Węgorka 20A

Seminarium będzie opierało się o materiały z Kongresu Homeopatycznego, który odbył się w 2013r w Niemczech. Jan Scholten przedstawi nowy system  analizy królestwa roślin, Mahesh Gandhi omówi wybrane leki w chorobach psychicznych a Jonathan Hardy zaprezentuje wybrane leki gromady ssaków.

 

Koszt seminarium 400 zł brutto dla członków WSHLiF pod warunkiem opłaconych składek członkowskich zgodnie z regulaminem, 500 zł brutto dla lekarzy i farmaceutów nie będących członkami WSHLiF.

Termin wpłaty do 14.11.2014. Wpłaty po terminie dodatkowo 50 zł brutto.

 

Początek seminarium 28.11. /piątek/ godzina 9.00., zakończenie 30.11. /niedziela/ o godzinie 14.00.

 

Wpłaty proszę dokonać na konto WSHLiF  13 1020 4027 0000 1402 0440 8068   w tytule przelewu proszę wpisać ?seminarium listopadowe?.


 

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na seminarium, które odbędzie się 10go maja w Siedzibie Stowarzyszenia ul. Węgorka 20 Poznań, lok. 510 o godzinie 10.00.

Tematyka Seminarium:

1. Padaczka skroniowa leczona metodą homeopatyczną  - opis przypadku dr Ewa Szalaty- Weis
 
2.Pacjent z przewlekłym zapaleniem gardła i przerostem prostaty leczony homeopatycznie- opis przypadku dr Ewa Szalaty- Weis

3. Metoda polaryzacji

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Seminarium

 

Szkolenia WSHLiF 2014

KALENDARZ SEMINARIÓW WSHLiF na rok 2014 :

 • 21-23 luty - Psychiatria
 • 7-9 marca - Homeopatyczne leczenie dzieci
 • 4-6 kwietnia - MAZH
 • 6-8 czerwca - MAZH
 • 19-21 września - Onkologia, Kardiologia, Neurologia
 • 10-12 października - MAZH /odwołane/
 • 7-9 listopada - MAZH /odwołane/
 • 28-30 listopada - Seminarium w oparciu o materiały z Kongresu Homeopatycznego Niemcy 2013 /Jan Scholten,  Jonathan Hardy,  Mahesh Gandhi/.

Seminaria odbywają się w Polskiej Izbie Lekarskiej przy ul. Nowowiejskiego 49.


SEMINARIUM PSYCHIATRYCZNE

21-23 lutego 2014

Serdecznie zapraszamy do udziału w Seminarium Psychiatrycznym,

które odbędzie się w dniach 21-23 lutego 2014,

w Wielkopolskiej Izbie Lekarskiej przy ul. Nowowiejskiego 49.

Seminarium będzie oparte na materiałach kongresu, który odbył się w dniach 23-25 marca 2012r

w Bad Krozingen w Niemczech.

Czołowi homeopaci z całego świata , tacy jak MaheshGhandi, JonathanHardy, DivyaChhabra, JudythReichenberg-Ullman, MassimoMangialavoriiHeinerFrei przedstawią swoje indywidualne podejście do leczenia chorób psychicznych.

Tematy seminarium obejmować będą leczenie takich zaburzeń jakADD /ADHD, depresja,panika, schizofrenia, autyzm, zespół Aspergera, lęk, niepewność.Podczas wykładów zostaną przedstawione liczne przypadki: czasembolesne, czasem zabawne, zawszeurzekające.

Dr Mahesh Gandhi , prawdopodobnie najbardziej znany w Indiach homeopatyczny psychiatra , wygłosi wykład o szerokim zakresie schizofrenii, który często towarzyszy depresji i zaburzeniom snu. Angielski lekarz i homeopata Dr Jonathan Hardy opowie o lekach z grupy węglowej (2 rząd), które sprawdziły się szczególnie w leczeniu zaburzeń psychicznych , takich jak depresja, uzależnienia i zaburzenia poczucia własnej wartości .
Dr Divya Chhabra , żona dr Rajana Sankarana, zaprezentuje wyjątkowe przypadki depresji, ataków paniki i ADHD .
Dr Judyth Reichenberg - Ullman ,doświadczony homeopata z Edmonds , USA , przedstawi przypadki autyzmu i zespołu Aspergera .
Włoski lekarz i homeopata Dr Massimo Mangialavori będzie mówił o lęku i niepewności . Sole glinu i baru są ważne w leczeniu opisywanych przypadków.
Dr Heiner Frei
, pediatra z Berna , przedstawi analizę polaryzacji według Bonninghausena
i pokaże, jak można osiągnąć zadziwiające rezultaty w leczeniu ADD i ADHD .

Program wykładów:

Początek seminarium godzina 10.00

21.02.2014 (piątek)

MaheshGandhi- Homeopatia w leczeniuschizofrenii

JonathanHardy- Drugi rząd układu okresowego pierwiastków-środkina depresję, niepokój i wypalenie zawodowe

22.02.2014 ( sobota)

DivyaChhabra- PodejściedoSimilimum

JudythReichenberg-Ullman- Homeopatia w leczeniu zaburzeńautystycznych

MassimoMangialavori- Pojęcieniepewnościwhomeopatii

23.02.2014 (niedziela)

HeinerFrei- Analiza polaryzacji w leczeniu dziecizADD /ADHD

Zakończenie seminarium godzina 14.00

Miejsce

Seminarium odbędzie się w Wielkopolskiej Izbie Lekarskiej przy ul. Nowowiejskiego 49.

 

Koszty

Seminarium NON-PROFIT

tylko dla członków stowarzyszenia

Koszt trzydniowego seminarium dla członków WSHLiF wynosi 300zł (w tym 23% Vat) pod warunkiem opłaconych składek członkowskich zgodnie z regulaminem.


 UWAGA! Psycholodzy wstęp wolny! ( Po wcześniejszym zgłoszeniu e-mailowym)

Wpłat należy dokonać do 14.02.2014  na konto WSHLiF: 

13 1020 4027 0000 1402 0440 8068

 

Noclegi

Najbliższy miejsca zajęć hotel znajduje się przy ul. Kościuszki 118

Hotel IKAR

tel. 61 857 67 05


 

SEMINARIUM PEDIATRYCZNE

7-9 marca 2014

Serdecznie zapraszamy do udziału w Seminarium Pediatrycznym,

które odbędzie się w dniach 7-9 marca 2014,

w Wielkopolskiej Izbie Lekarskiej przy ul. Nowowiejskiego 49.

Seminarium będzie oparte na materiałach kongresu, który odbył się w dniach 18-20 marca 2011r.

w Badenweiler w Niemczech.

Międzynarodowe autorytety w dziedzinie homeopatii przedstawią swoje osobiste podejście do leczenia przedstawionych przypadków dzieci i młodzieży.

Dr Didier Grandgeorge , czołowy francuski homeopata, opowie o gorączce i chorobach dziecięcych . Omówi konkretne wskaźniki, które pomogą w obraniu przez homeopatów właściwej drogi leczenia.

Podczas seminarium będą mieli Państwo okazję wysłuchać niezwykłe rzadko prezentowanego wykładu holenderskiego lekarza dr Fransa Küsse . Pokazuje on swoją metodę poprzez opracowanie profilu lekowego. Ilustruje imponujące studia przypadków, np. remedium Graphium agamemnon.
Dr Farokh Master, popularny lekarz-homeopata z Indii, omówi kilka przypadków poważnych chorób u dzieci np. zespół nerczycowy i ostra białaczka megakarioblastyczna .
Dr Dinesh Chauhan, uczeń dr Sankarana , opierając się na różnych imponujących przykładach, opisuje i wyjaśnia metodę Sensation u dzieci.
Dr Martin Hirte, jedna z wiodących niemieckich ekspertów w dziedzinie szczepień, wygłosi wykład o zakażeniach wywołanych paciorkowcami oraz o ogólnych problemach związanych ze szczepieniami.

Program wykładów:

07.03.2014r. (piątek)

Początek seminarium godzina 10.00

DrDidierGrandgeorge
-Ostrechorobyu dzieci: gorączka,zapalenie migdałków, zapalenie ucha, zapalenie zatok, zapalenie krtani, zapalenie oskrzeli, astma
DrFransKüsse
- Remedium
-Studia przypadków

Zakończenie seminarium 18.00

08.03.2014r. (sobota)

Początek seminarium godzina 9.00
drFarokh Master
- Studium przypadku: Dziewczynka zpoważnąchorobą skóry
- Studium przypadku: Astma oskrzelowa
- Studium przypadku: Zespół nerczycowy
- Studium przypadku: Białaczka
DrDineshChauhan
-Opisy przypadkówdzieciz wykorzystaniem metody dr Sankarana

Zakończenie seminarium 17.45

                Godzina 18.00 Msza Św.

09.03.2014r. (niedziela)

Początek seminarium godzina 9.00

DrMartinHirte
-ZakażeniaStreptococcus
-Szczepienia

Zakończenie seminarium godzina 14.00

Miejsce

Seminarium odbędzie się w Wielkopolskiej Izbie Lekarskiej przy ul. Nowowiejskiego 49.

Koszty

Seminarium NON-PROFIT tylko dla członków stowarzyszenia

Koszt trzydniowego seminarium dla członków WSHLiF wynosi 300zł (w tym 23% Vat) pod warunkiem opłaconych składek członkowskich zgodnie z regulaminem.


Wpłat należy dokonać do 28.02.2014  na konto WSHLiF

13 1020 4027 0000 1402 0440 8068

 

Noclegi

Najbliższy miejsca zajęć hotel znajduje się przy ul. Kościuszki 118

Hotel IKAR

tel. 61 857 67 05