Drogie Koleżanki i Koledzy

Ruah
      ? Duch Boży unosił się nad wodami....?

                                          (Jan Paweł II ?Tryptyk Rzymski)

Tak. Właśnie to Ruah* zaprowadziło mnie  przed 25 laty na zebranie lekarzy homeopatów. Przyszłam, zafascynowałam się i zostałam. Zostałam 25 lat. Były to lata bardzo pracowite: szkolenia , kursy, sympozja, konferencje naukowe ?chłonęło się tą wiedzę homeopatyczną wszystkimi możliwymi sposobami. Efekty zdobywanej wiedzy nie dały na siebie długo czekać ?zaczęłam leczyć pacjentów metodą homeopatii klasycznej. Zdrada medycyny alopatycznej, której nauczyłam się na studiach? Nie!!! Po prostu poszerzenie  wiedzy i spojrzenie na pacjenta całościowo: słuchanie pacjenta, obserwowanie go, poznawanie jego problemów psychologicznych i zrozumienie, że nie należy leczyć choroby, tylko pacjenta z chorobą a to różnica zasadnicza.

Jednak żeby leczyć, trzeba poznać leki homeopatyczne i tu ponownie pojawia się działanie Ducha św. ? Duchowy aspekt leku homeopatycznego? dr Didier Grandgeorge- cieszę się, że mam tą książkę z autografem autora. Mimo, że jest wielu krytyków homeopatii, stwierdzam z całą odpowiedzialnością za te słowa, że żałuję tych wszystkich lat mojej pracy zawodowej, w których nie leczyłam pacjentów homeopatycznie. Lecząc, doświadczyłam wielu wręcz spektakularnych efektów- kiedy medycyna alopatyczna była bezradna. Mówiłam o tych przypadkach na naszych zebraniach szkoleniowych.

Dziś, z powodów zdrowotnych muszę wycofać się z aktywnego udziału w konferencjach szkoleniowych. Zawsze wyznawałam zasadę, że przynależność do jakiegokolwiek stowarzyszenia czy organizacji, powinna uczestnika mobilizować do działania i tak starałam się postępować przez lata mojego członkostwa w WSHLiF. Nie mogąc aktualnie sprostać tej zasadzie. Postanowiłam zrezygnować  z członkostwa w WSHLiF bo bycie biernym członkiem jest wbrew moim przekonaniom.

Wszystkich serdecznie pozdrawiam i życzę refleksji nad słowami:
Casta placent superis: pura cum veste venite et manibus puris sumite fontis aquam.** ( Albinis Tibullus)                                 

Alicja Dubisz-Kolska

* Tchnienie
**To co czyste podoba się Najwyższemu,przychodźcie w szacie czystej i rękoma czystymi czerpcie wodę ze źródła.