Szwajcarski raport Health Technology Assessment (HTA) jest pozytywny dla homeopatii.

Raport pod tytułem'' Homeopatia w Europie -skuteczność ,adekwatność,bezpieczeństwo,koszty'' został zlecony przez władze Szwajcarii celem podjęcia przez nie decyzji w sprawie dalszego wpisania homeopatii na liście usług objętych ustawowym ubezpieczeniem zdrowotnym.

Autorzy raportu podsumowując napisali ''Ustaliliśmy ,że istnieją wystarczające dowody w badaniach przedklinicznych (eksperymentalnych) jak również  klinicznych w homeopatii i że w wartościach bezwzględnych, jak również w porównaniu z konwencjonalną terapią homeopatia oferuje bezpieczne, tanie i skuteczne leczenie.

Więcej informacji: www.springer.com