7 października 1982 roku zarejestrowany został Oddział Poznański Towarzystwa Zwolenników Homeopatii Rzeczypospolitej Polskiej. Wykład inauguracyjny wygłosił dr J. Łozowski, który praktykował homeopatię od 1976 roku po odbyciu szeregu kursów zorganizowanych przez Związek Lekarzy Homeopatów w Niemieckiej Republice Federalnej.

 

W 1983 roku dr Jerzy Łozowski rozpoczął w Poznaniu kursy dla lekarzy i farmaceutów. Od momentu powstania poznańskiego oddziału, zebrania członków były organizowane regularnie raz w miesiącu. Z powodu braku polskiej literatury homeopatycznej, materiały na spotkania przygotowywane były zasadniczo na podstawie książek przekazanych nam przez brytyjskie Faculty of Homeopathy.

26 sierpnia 1986 roku członkowie stowarzyszenia powierzyli cały ruch homeopatyczny w Polsce pod opiekę Matce Boskiej Częstochowskiej. Aktu oddania dokonano w poznańskim Kościele OO. Dominikanów podczas Mszy Świętej sprawowanej przez Ojca Andrzeja Kamińskiego.

Pod koniec lat 80-tych została nawiązana owocna współpraca z dr A. Dymkiem, lekarzem homeopatą praktykującym w RFN. Wygłosił on wiele wykładów oraz brał udział w prowadzeniu kursów podstawowych i repertoryzacyjnych.

W 1991 roku odbyło się pierwsze krajowe sympozjum homeopatów w Koninie, na którym można było nabyć pierwsze wydanie książki dr J. Łozowskiego pod tytułem ?Zarys Homeopatii?. Nawiązaliśmy również kontakt z dr Bartelem z Republiki Federalnej Niemiec, który wygłosił serię wykładów.

W 1992 roku w Warszawie w hotelu Mariot świętowaliśmy 100-lecie Warszawskiego Towarzystwa Zwolenników Homeopatii Rzeczypospolitej Polskiej, którego byliśmy oddziałem.

W 1993 roku Poznański Oddział Warszawskiego Towarzystwa Zwolenników Homeopatii przekształcił się w Wielkopolskie Stowarzyszenie Lekarzy Homeopatów i Farmaceutów im. J. Łozowskiego. Pierwszym prezesem nowo zarejestrowanego Stowarzyszenia został dr Wojciech Wika, który pełnił tę funkcję do 2003 roku. W latach 1993 do 2003 roku, we współpracy z Akademią Medyczną w Poznaniu, zorganizowano 27 kursów podstawowych dla lekarzy i farmaceutów, dzięki którym około tysiąca lekarzy z całej Polski uzyskało solidne podstawy z zakresu homeopatii klasycznej.

W 2003 roku dr Wojciech Wika zrezygnował z pełnionej funkcji, a jego miejsce zajął nowo wybrany prezes dr Jan Baranowski.

Od 2004 roku kursy podstawowe i repertoryzacyjne organizowane są przez Ośrodek Praktycznego Szkolenia Homeopatii im. Antoniego Kaczkowskiego, prowadzony przez draWojciecha Wikę.

W latach 1993-2010 WSHLiF zorganizowało cykle wykładów wygłoszonych przez znanych lekarzy homeopatów, między innymi byli to:

Alfons Geukens z Belgii, Konrad Menhard z Niemiec, Ekkehard von Seckendorff z Niemiec, Farok Master z Indii, Peter Fisher z Wielkiej Brytanii, Bart Lambert z Belgii, Sigrid Kruse z Niemiec, Prof. Michael Frass z Uniwersytetu Medycznego z Wiednia, Horst Bartel,Andreas Dymek.

W 2010 roku Wielkopolskie Stowarzyszenie Homeopatów Lekarzy i Farmaceutów zostało oficjalnym członkiem ECH (European Committee for Homeopathy), organizacji zrzeszającej stowarzyszenia lekarzy homeopatów z całej Unii Europejskiej.

W roku 2011 Prezesem nowego Zarządu Stowarzyszenia została dr Gabriela Śniatała. W tymże roku odparto nagonkę medialną w ramach ogólnoświatowej kampanii ?10:23 ?przeciwko homeopatii.

Jednocześnie rozpoczęto wspólpracę z dr Rajanem Sankaranem- jednym z największym homeopatów naszych czasów.

Zorganizowano Międzynarodową Akademię Zaawansowanej Homeopatii w Polsce, w ramach której odbywają są wykłady w Wielkopolskiej Izbie Lekarskiej od 2012 roku. Wykłady cieszą się ogromnym zainteresowaniem.

W ramach prężnej współpracy międzynarodowej Stowarzyszenia, zorganizowano seminaria z udziałem luminarzy homeopatii na świecie: dr Rajan Sankaran (2011r.), dr  Joannis Konstantos (2011r.) - Dyrektor Akademii Homeopatii we Włoszech, , dr Sujitt Chatterjee (2013r.) wybitny wykładowca MAZH, oraz polskich lekarzy.

Sukcesem okazała się być zorganizowana w 2013 roku innowacyjna otwarta konferencja naukowa ?Medycyna Zintegrowana. Homeopatia a nowy paradygmat w nauce? . Ideą konferencji była integracja medycyny różnych nurtów dla dobra pacjenta oraz przedstawienie wyników najnowszych badań w tej dziedzinie. Konferencja została również zauważona na arenie krajowej i międzynarodowej.

W styczniu 2016 roku Zarząd WSHLIF powołał Polską Akademie Homeopatii (PAH). Misją Akademii jest poszerzenie możliwości terapeutycznych lekarzy i farmaceutów o leki homeopatyczne w ramach medycyny zintegrowanej, co wpłynie na poprawę stanu zdrowia Polaków.  Program PAH ?obejmuje naukę współczesnej metodologii homeopatii opartej na naukowej systematyce roślin i zwierząt oraz układzie okresowym pierwistków. Wykładowcami są najwybitniejsi europejscy lekarze homeopaci- Dr Jan Scholten, Dr Jonathan Hardy, Dr Vladimir Petroci i inni. 

W latach 2014 -2016  członkowie Stowarzyszenia byli wykładowcami przedmiotu Metodyka Homeopatii w ramach studiów podyplomowych na Śląskim Uniwersytecie Medycznym.

Walne Zgromadzenie WSHLIF w maju 2016 roku zmieniło nazwę Stowarzyszenia na Polskie Stowarzyszenie Homeopatów Lekarzy i Farmaceutów im. J. Łozowskiego. 

 

  

 

Homeopatia w Poznaniu