Członkami Stowarzyszenia mogą zostać lekarze medycyny, lekarze weterynarii oraz farmaceuci.

Polskie Stowarzyszenie Homeopatów Lekarzy i Farmaceutów jest członkiem ECH (European Committee for Homeopathy).

Europejski Komitet ds. Homeopatii (ECH) reprezentuje wszystkich lekarzy specjalizujących się w homeopatii z 40 stowarzyszeń z 25 krajów europejskich.
Celem jego jest:

 

 

  • promowanie naukowego rozwoju homeopatii
  • zapewnienie wysokich standardów edukacji, szkoleń i lekarskich praktyk homeopatycznych
  • uzgodnienie profesjonalnych standardów w praktyce homeopatycznej w całej Europie
  • zapewnienie wysokiej jakości opieki homeopatycznej w bezpiecznym kontekściemedycznym
  • zintegrowanie wysokiej jakości usług homeopatycznych w europejski system opieki zdrowotnej.

Europejski Komitet ds. Homeopatii ma kilka podkomisji, w których działają przedstawiciele zrzeszonych stowarzyszeń i centrów szkoleniowych jak również osoby reprezentujące inne zawody jak na przykład naukowcy, dokumentaliści, farmaceuci, których doświadczenie pomaga uwypuklić naukowe podstawy homeopatii.

Europejski Komitet ds. Homeopatii kierowany jest przez Radę wybieraną przez Zgromadzenie Ogólne na okres czterech lat.
Członkowie funkcyjni wybierani są z pośród członków Rady także na okres czterech lat.

http://www.homeopathyeurope.org/ 

Wielu z nas jest licencjonowanymi członkami brytyjskiego Faculty of Homeopathy   http://www.facultyofhomeopathy.org/