Dołącz do nas

Serdecznie zapraszamy lekarzy medycyny, lekarzy weterynarii oraz farmaceutów zainteresowanych homeopatią klasyczną.

Nasi członkowie korzystają ze zniżki w organizowanych przez Stowarzyszenie seminariach, wykładach i warsztatach.

Profil lekarza  stosującego homeopatyczną metodę leczenia:

Homeopatia wymaga znajomości szczególnej wiedzy oraz pewnych umiejętności. Dlatego nie wszyscy lekarze mogą stać się kompetentnymi w stosowaniu tej metody leczenia. Kompetencja jest zależna od stopnia znajomości tejże szczególnej sztuki leczenia i osobistych cech lekarza takich jak: bystrość umysłu, zdolności do obserwacji i analitycznego myślenia, przenikliwości i cierpliwości oraz wrażliwości i empatii. Ponadto lekarze ci muszą  wiedzę homeopatyczną zintegrować ze swoją konwencjonalną wiedzą medyczną.

Lekarz powinien orientować się w możliwościach jak i granicach zarówno medycyny alopatycznej (diagnoza, prognoza i sposoby leczenia) jak i homeopatii. Jeżeli w oparciu o powyższe lekarz uzna za właściwą terapię homeopatyczną, to powinien przeprowadzić ją zgodnie z jej zasadami.

Lekarz  dąży do współpracy i korzysta z konsultacji innych specjalistów. Lekarz  nie krytykuje  i nie dyskredytuje  kolegów lekarzy, lecz okazuje im należny szacunek. Lekarz nie przyjmuje żadnych dyrektyw, które byłyby sprzeczne z jego etyką zawodową.

 

W celu zgłoszenia chęci do wstąpienia prosimy wypełnić poniższy formularz i kliknąć 'Wyślij'.

Klikając "Wyśłij" jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu miejsca pracy i zamieszkania, adresu e-mail i numeru telefonu przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Homeopatów Lekarzy i Farmaceutów ["WSHLiF"] z siedzibą w Poznaniu przy ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, celem realizacji działań formalnych związanych z moim członkostwem w WSHLiF oraz w celu informowania mnie o działalności WSHLiF, planowanych szkoleniach, wydawnictwach itp. Wiadomym mi jest, że administratorem moich danych osobowych będzie WSHLiF, a dane te będą przetwarzane wyłącznie w celach wyżej wskazanych, z możliwością powierzenia ich przetwarzania. Jestem świadomy, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Podanie przeze mnie danych jest dobrowolne.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Homeopatów Lekarzy i Farmaceutów, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Prosimy okazać prawo wykonywania zawodu w sekretariacie WSHLiF celem wykonania kserokopii i dołączenia do akt osobowych.

Zapoznaj się z regulaminem opłat członkowskich>