EVIDENCE BASED MEDICINE (EBM) W HOMEOPATII

Wszystkie wydziały homeopatyczne uczelni wyższych, szpitale homeopatyczne i towarzystwa medyczne homeopatyczne na świecie uznają nową koncepcję oceny wiarygodności badań naukowych - Evidence  Based Medicin (Medycyna Oparta na Dowodach). Badania naukowe w homeopatii prowadzone są zgodnie z EBM.

Owocem badań naukowych dr S.Hahnemanna i jego następców jest Homeopatyczne Badanie Leku czyli współczesna HPT-Homeopathic Pathogenetic Trial, homeopatyczna próba patogenetyczna z grupą kontrolną placebo. Lekarze Homeopaci od XIX w prowadzą bardzo dokładne badania kliniczne. Mają pionierskie zasługi dla rozwoju badań klinicznych medycyny alopatycznej. Podejrzewanie medycyny homeopatycznej o brak badań naukowych od samego początku jej praktykowania i współcześnie jest nieuzasadnione.

Wg definicji Polskiego Instytutu EBM - ?Medycyna Oparta na Faktach? jest to sztuka podejmowania decyzji w praktyce klinicznej i w ochronie zdrowia z uwzględnieniem badań naukowych, sytuacji klinicznej i preferencji pacjenta oraz umiejętności i doświadczenia lekarza.

Hierarchia dowodów naukowych zgodnie z EBM:

  1. Metaanaliza badań z randomizacją
  2. Badania z randomizacją
  3. Badania eksperymentalne z grupą kontrolną bez randomizacji
  4. Badania kohortowe
  5. Badania kliniczno-kontrolne
  6. Badania przekrojowe
  7. Opisy przypadków lub serii przypadków

Najwyżej w hierarchii EBM odnajdujemy metaanalizę badań z randomizacja RCT z podwójna ślepą próbą z placebo określane jako ?złoty standard?. Również homeopatia ma takie badania. Jednak z założenia takie badania są ukierunkowane na tzw.model zorientowany na chorobę- jednostkę kliniczną (disease-centered medicine) czyli alopatyczny nurt w medycynie.

Stąd złoty standard EBM z założenia nie może być zastosowany do oceny homeopatycznej metody leczenia, która jest wysoce zindywidualizowana i zorientowana na pacjenta (patient-centered medicine). Pacjenci z taką samą diagnozą kliniczną dostają różne leki, które są indywidualnie dobrane dla każdego pacjenta. Nie ma dwóch takich samych genotypowo i fenotypowo osób u których stwierdzamy identyczny przebieg choroby. W nurcie homeopatycznym medycyny powszechnie stosuje się metody obserwacyjne.

"Nie wszystko potrafimy wyjaśnić w homeopatii, ale z całą pewnością wysokie rozcieńczenia to nie jest nic."

Prof. Luc Montagnier  laureat Nagrody Nobla cytat z wywiadu dla "Science" 24 grudnia 2010 r. czytaj dalej

 


Dowiedz się więcej: