Badania przeprowadzono je na 11 milionowej populacji Kuby i ukazuje, iż stosowanie homeopatii może przyczynić się do zapobiegania leptospirozie.

Leptospiroza to jedna z najbardziej rozpowszechnionych chorób odzwierzęcych. Wywołują ją bakterie zwane krętkami, które są rozpowszechnione na całym świecie, głównie jednak w krajach o klimacie umiarkowanym i tropikalnym. Ich rezerwuarem są głównie gryzonie oraz bydło.

Na Kubie wzrost zachorowań na leptospirozę jest powiązany z intensywnymi opadami deszczu i powodziami. Pod koniec 2007 roku w związku rosnącą epidemią i niewystarczającą ilością szczepionek (15.000 tylko dla osób z grup ryzyka), rząd Kuby zadecydował o zastosowaniu leku homeopatycznego w najbardziej zagrożonych prowincjach. Lek został przygotowany z inaktywowanego krętka, dostarczonego przez Narodowy Instytut Szczepień. Podano go 2,3 milionom osób.
W ciągu kilku tygodni liczba przypadków zachorowań spadła z 38 na 4 na 100.000 osób na tydzień. W pozostałej 8,8 milionowej populacji kraju nie podano leku homeopatycznego i liczba zachorowań była zgodna z prognozami.

Z przeprowadzonego badania wynika, że nastąpiło 84% zmniejszenie zachorowań na leptospirozę po zastosowaniu leku homeopatycznego. W tym samym czasie odnotowano 22% wzrost zachorowań na tę chorobę w populacji pozbawionej tego leku.

"Homeopatia", wydawana przez Elsevier'a jest międzynarodowym recenzowanym

czasopismem naukowym. Jest umieszczona w indeksie PubMed, głównej bazie danych medycznych artykułów naukowych.

Więcej informacji http://www.facultyofhomeopathy.org/media/press_releases/leptospirosis_infection_in_Cuban_population.html