Zespół badawczy z Holandii postanowił zbadać perspektywy pacjenta w kierunku wykorzystania medycyny komplementarnej i alternatywnej (CAM), jej integracji w podstawowej opiece zdrowotnej i szczególnej roli lekarza rodzinnego.

Badanie obejmowało badanie dotyczące zastosowania, postaw i ujawniania CAM, e-panel konsultacji i grup  wśród pacjentów z chorobami stawów. Łącznie 416 pacjentów cierpi na zapalenie kości i stawów (51%), reumatoidalne zapalenie stawów (29%) lub fibromialgia (24%).

 

 

Cztery następujące pytania badawcze zostały uwzględnione:

  1. W jakim stopniu jest rozpowszechnione korzystanie z CAM wśród holenderskich pacjentów z chorobami stawów?
  2. Jakie są postawy tych pacjentów w kierunku stosowania CAM?
  3. Czy ci pacjenci ujawniają stosowanie CAM lekarzowi rodzinnemu?
  4. W jaki sposób pacjenci wyobrażają sobię integrację terapii CAM w podstawowej opiece zdrowotnej?

Badania wykazały wysoką częstotliwość stosowania CAM wśród pacjentów z chorobami stawów. Przyczyny stosowania CAM obejmują szereg czynników. Do podstawowych czynników przyciągających było zintegrowane podejście do zarządzania chorobą, doradztwo pod innym kątem i uzyskanie pozytywnej informacji praktyków o CAM. Chorzy szukali alternatywy dla tradycyjnych leków i faktu iż nie ma dalszych postępów w leczeniu konwencjonalnym. Wyniki te potwierdzają wcześniejsze obserwacje, w dużej mierze, że obecnie pacjenci chcą być traktowani w sposób integracyjny lub całościowy. Powodem nie są negatywne doświadczenia związane z leczeniem konwencjonalnym.
Terapie manualne, akupunktura i homeopatia były najczęściej wykorzystywane.

Obecnie wydaje się, że  istnieje olbrzymia luka w medycynie konwencjonalnej.  Podobne postawy stwierdzono w grupie pacjentów i na e-panelu konsultacji. Ciekawe jest iż, prawie jedna czwarta pacjentów z chorobami stawów zgłoszona do korzystania z mniej konwencjonalnych leków rzadziej korzysta z wizyty lekarza pierwszego kontaktu w związku z zastosowaniem CAM.

Ponieważ konwencjonalne leki, zwłaszcza te na reumatoidalne zapalenie stawów, są związane z wysokimi wydatkami, ta obserwacja może wskazywać na opłacalność wykorzystania CAM. Autorzy podsumowują, że lekarze podstawowej opieki zdrowotnej słuchają  większość pacjentów, pytają o CAM i w razie potrzeby  współpracują z CAM.
W pracy przedstawiono model podejścia integracyjnego.

Reference Jong MC, i wsp. (2012) Integracja medycyny komplementarnej i alternatywnej w podstawowej opiece:. Czego pacjenci chcą? Edukacja pacjenta i Doradztwo, http://dx.doi.org/10.1016/j.pec.2012.08.013 [ PubMed ]