Archiwum

Koleżanki i Koledzy!

W ramach XXIII zjazdu Polskiej Akademii Homeopatii zapraszamy na seminarium  dr Anne Vervarcke z Belgii.

Tematyka zajęć : Kamienie. Bakterie. Grzyby.

Seminarium odbędzie się w dniach 03.04 - 05.04.2020 r. w Instytucie Ochrony Roślin w sali nr 8.

Anne Vervarcke (ur.15-10-1952) na początku zajmowała się naukami humanistycznymi, ukończyła Filologię Dalekiego Wschodu oraz Antropologię, a później ukończyła kursy z homeopatii klasycznej, najpierw w Belgii, a potem w Holandii w the School for Homeopathy in Bloemendaal and Amersfoort.
W 1989 roku założyła The Centre for Classical Homeopathy (CKH) w Leuven w Belgii, które organizowało pięcioletnie szkolenia, kursy podyplomowe, roczne seminaria oraz szkolenia międzynarodowe. Stworzyła własne programy szkoleń, a także przez 15 lat pełniła rolę nauczyciela oraz dyrektora. Od 1989 roku prowadzi też swoją prywatną klinikę.

W 2005 założyła "The White Room" - platformę internetową do publikowania jej książek, rezerwacji seminariów, a także do organizowania kursów zaawansowanych oraz zajęć udoskonalających.
Po wzięciu udziału w niezliczonej ilości seminariów, poszukiwaniu, praktykowaniu i nauczaniu przez niemalże 30 lat, rozwinęła swój własny styl i metody pracy, oraz opanowała sztukę homeopatii.

Poza jej powieściami i dwiema książkami w języku holenderskim Dutch (“Klassieke homeopathie, niet te geloven?!” oraz “250 jaar na Hahnemann”) – informacyjnymi książkami dla szerszego kręgu odbiorców poszukujących porządnej, ale zrozumialej informacji na temat homeopatii – The White Room opublikowało jej dwie książki w języku angielskim: “The Charm of Homeopathy” oraz “The Postgraduate Annual 2006”. Pierwsza z nich opisuje, w jaki sposób rozwinęła swoją metodę pracy (the Vital Approach), która głównie oparta jest na teorii poziomu, królestwa i miazm wg Rajana Sankarana, a połączona z klasyczna wiedzą i spojrzeniem z perspektywy fenomenologii oraz lingwistyki. W drugiej książce pokazuje nam ona fundamenty swojej metody w pigułce oraz prezentuje jej zastosowanie w codziennej praktyce z przypadkami zarówno osób dorosłych, jak i dzieci.
Inne książki tej autorki:

“Behind the Glass Screen, a Homeopathic Survey of Ozone”, 2009
“The Vital Approach” (2010) zawierająca swoistą “instrukcję obsługi” jej metody
“Voorbij Lichaam en Geest” (2010, po holendersku) zawierająca wiele opisów przypadków i wyjaśnienia dotyczące zastosowania metody
“Homeopathy: strange, rare and peculiar” (2012)
“Homeopathy is Everywhere“ (2012)
“Beyond Mind and Body“ (2014)Początek zajęć 03.04. godzina 10.00, zakończenie 05.04. o godzinie 17.00.
 
Koszt seminarium 1000,00 zł dla lekarzy i farmaceutów, którzy nie są członkami PSHLiF.

Dla członków PSHLiF opłata seminaryjna wynosi 800,00 zł (pod warunkiem opłaconych składek członkowskich zgodnie z regulaminem) a dla członków seniorów (powyżej 75 roku życia) koszt seminarium wynosi 650,00 zł .

Dla studentów medycyny i farmacji – 800,00 zł.

Termin wpłat do 13.03.2020 r na konto Stowarzyszenia.

Nr konta: 13 1020 4027 0000 1402 0440 8068

Wpłaty po terminie dodatkowo 100,00 zł.

Początek zajęć 03.04 godz. 10.oo, zakończenie 05.03 godz. 17.oo

UWAGA!
Nowi uczestnicy seminariów proszeni są o dostarczenie PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA.

Serdecznie zapraszamy.
Zarząd PSHLiF

W dniu 27.02.2014 roku odbyło się Pierwsze Zebranie Nowego Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Homeopatów Lekarzy i Farmaceutów im. J. Łozowskiego.

Zarząd podjął uchwałę o powierzeniu następujacych funkcji:

 

- Prezes lek.med Gabriela Śniatała

- V-ce prezes- mgr farm. Konstancja Majewska

- Sekretarz ? lek. med. Barbara Majerowska ? Mania

-Skarbnik- lek. med. Piotr Stach

-Członek- lek. med. Elżbieta Borowiak

Koleżanki i Koledzy,

Serdecznie zapraszamy na seminarium dr Margarity Aszychminy w ramach XXII zjazdu Polskiej Akademii Homeopatii, które odbędzie się w dniach 13 – 15.03.2020  w IOR ul. Węgorka 20 (sala nr 8) w Poznaniu.
Tegoroczne marcowe seminarium dr n. med. Margarity Aszychminy będzie poświęcone niektórym lekom, nie omawianych na żadnym z poprzednich seminariów, z grupy aktynowców, takim jak Torium i innych. Poza tym po raz pierwszy w Polsce i w Poznaniu będzie przedstawiona dogłębna metoda rozpoznawania metodą systemową Sensation leków z grupy zwierzęcej Canidae (Psowatych). W tej grupie poza znanymi dobrze lekami Lac caninum i Lac lupinum będą przedstawione leki z lisa, hieny, pieśca (lisa polarnego).

Czyli seminarium będzie się składało z dwóch po raz pierwszy przedstawianych w Polsce nierzadkich wśród naszych pacjentów grup leków. I będą to dwie premiery. Szczególnie aktualnymi obecnie są leki z aktynowców, jako leki powszechnej obecnie aktynowej  miazmy naszych czasów - miazmy rozpadu, destrukcji, dysypacji (rozproszenia) i wszelkich nieznanych anomalii społecznych i fizycznych. To seminarium, jak każde seminarium dr Aszychminy, wyróżnia się autorską metodą analizy doznań w doborze tych grup lekowych.

Obecnie w tłumaczeniu na język polski jest znana książka naszej wykładowczyni, zawierająca systemowe tabele doznań leków zwierzęcych. Nie zawiera ona jeszcze leków ptasich i innych rzadkich grup. Ale leki ptasie zostały  już opracowane przez autorkę i będą przedstawione na przyszłych seminariach.

Więc, jak i poprzednie seminaria dr Aszychminy, tak i to marcowe tegoroczne, będzie bardzo interesujące i dla wszystkich nas odkrywcze.

Leszek Podzierski
Koordynator seminarium

 
Doktor nauk medycznych Margarita Aszychmina posiada dwa medyczne wykształcenia wyższe. Studiując specjalność „cybernetyka medyczna” miała możliwość, oprócz podstawowych dyscyplin medycznych, dogłębnie poznawać zoologię, chemie, fizykę, matematykę. Następnie kontynuowała swoje wykształcenie medyczne na wydziale lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Moskwie i otrzymała dyplom lekarza  ze specjalizacją „medycyna wewnętrzna”. Zaczynając od studenckich lat zajmuje się opracowaniami naukowymi w dziedzinie medycyny tradycyjnej. Jest autorką książek i artykułów o homeopatii.
Praktykuje homeopatię od 1996 roku. Przeprowadziła wiele homeopatycznych prób lekowych. Od 2008 roku prowadzi stałe kursy kształcące i seminaria w Moskwie, jak również w innych miastach Rosji, stosując własną oryginalną metodę, pochodną metody Sankarana. Jej sposób wykładania wyróżnia się prostotą podawania skomplikowanego materiału, staranną analizą każdego pacjenta.
Jest członkiem Międzynarodowego Instytutu Homeopatii Sensation (WISH).
Jest założycielem Centrum Homeopatii Systemowej.

 
Koszt seminarium 1000,00 zł dla lekarzy i farmaceutów, którzy nie są członkami PSHLiF.

Dla członków PSHLiF opłata seminaryjna wynosi 800,00 zł (pod warunkiem opłaconych składek członkowskich zgodnie z regulaminem) a dla członków seniorów (powyżej 75 roku życia) koszt seminarium wynosi 650,00 zł .

Dla studentów medycyny i farmacji – 800,00 zł.

Termin wpłat do 26.02.2020 r na konto Stowarzyszenia.

Nr konta: 13 1020 4027 0000 1402 0440 8068

Wpłaty po terminie dodatkowo 100,00 zł.

Początek zajęć 13.03 godz. 10.oo, zakończenie 15.03 godz. 18.oo

UWAGA!

Nowi uczestnicy seminariów proszeni są o dostarczenie PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA.

Serdecznie zapraszamy.
Zarząd PSHLiF

Dnia 24 lipca 2013r. ParlamentPortugaliiprzyjąłustawęregulującą7 dotychczas nie normowanych prawnie terapii -homeopatia, akupunktura, medycyna chińska, medycyna naturalna, ziołolecznictwo, osteopatia orazchiropraktyka. Ustawa weszła w życie dnia 2września.


więcej informacji: http://www.homeopathyeurope.org/media/news/cam-regulation-in-portugal


W dniu 12 lipca 2013 r.Belgijska RadaMinistrów zdecydowała , że homeopatia wymaga unormowania prawnego oraz uznania za oficjalną dziedzinę medycyny. Według ustaleń tylkodyplomowani lekarze,dentyścii położnesą uprawnienido stosowania homeopatii, każdy w zakresie swoich kompetencji.

 

więcej informacji: http://www.homeopathyeurope.org/media/news/copy_of_regularisation-of-homeopathic-medicine-in-belgium

Szanowni Państwo!

W ramach XXI zjazdu Polskiej Akademii Homeopatii zapraszamy na seminarium z dr Vladimirem Petrocim.
 
Tematem zajęć będzie: Królestwo Roślin i Minerałów. Przypadki kliniczne leczone według metodologii synergistycznej.
 
Seminarium odbędzie się w dniach 21.02 - 23.02.2020 r. w Instytucie Ochrony Roślin w sali nr 8. Początek zajęć 20.02. o godzinie 10.00, zakończenie 22.04. o godzinie 14.00.
 
Koszt seminarium wynosi 1000 zł.
 
Lekarze i farmaceuci będący członkami Polskiego Stowarzyszenia Homeopatów Lekarzy i Farmaceutów im. j. Łozowskiego otrzymują zniżkę i koszt seminarium wynosi 800 zł. Członkowie Seniorzy Stowarzyszenia (powyżej 75 roku życia) koszt 600 zł. Opłata za seminarium dla studentów medycyny wydziału lekarskiego i farmacji jak dla członków PSHLiF.
 
Wpłaty po terminie dodatkowe 100 zł.
 

Termin wpłat do 07.02.2020 r na konto Stowarzyszenia.
Nr konta: 13 1020 4027 0000 1402 0440 8068
 
Nowi uczestnicy seminarium proszeni są o przedstawienie Prawa wykonywania zawodu lekarza lub farmaceuty.


 


                                                                                        
Dr Vladimir Petroci urodził się w 1965 r. w Levoca, Słowacja. Homeopatią zainteresował się wkrótce po ukończeniu studiów medycznych w 1989 r. Studiuje i praktykuje homeopatię od 25 lat, od 2002 roku w pełnym wymiarze czasu. Od końca lat 90-tych wykłada homeopatię w różnych szkołach homeopatycznych na Słowacji i w Czechach, ostatnio także we Francji, Turcji, Polsce. W 2005 roku założył Słowacką Akademię Homeopatii Klasycznej  w Bratysławie, w której naucza. Obecnie szkoła ma w 4 klasach 130 uczniów. Akademia oferuje obecnym i byłym studentom i kolegom ze Słowacji i Czech  najwyższej jakości szkolenia, organizując  w Bratysławie 5 razy w roku międzynarodowe seminaria z najlepszymi nauczycielami na świecie (Jan Scholten, Louis Klein Jonathan Hardy, Mahesh Gandhi, Will Taylor ).

Dr Vladimir jest entuzjastycznym zwolennikiem i propagatorem znanego holenderskiego homeopaty i nauczyciela dr Jan Scholtena. System Scholtena minerałów i roślin jest  programem nauczania Słowackiej Akademii homeopatii klasycznej. Dr Włodzimierz Petroci został współzałożycielem w 2007 roku Słowackiego Stowarzyszenia Homeopatów. Obecnie jest prezesem tej organizacji liczącej  250 członków.
 
Serdecznie zapraszamy
Zarząd PSHLiF

Serdecznie zapraszamy do udziału w Seminarium Pediatrycznym,

które odbędzie się w dniach 7-9 marca 2014,

w Wielkopolskiej Izbie Lekarskiej przy ul. Nowowiejskiego 49.

 

Seminarium będzie oparte na materiałach kongresu, który odbył się w dniach 18-20 marca 2011r.

w Badenweiler w Niemczech.

 

Międzynarodowe autorytety w dziedzinie homeopatii przedstawią swoje osobiste podejście do leczenia przedstawionych przypadków dzieci i młodzieży.

Dr Didier Grandgeorge , czołowy francuski homeopata, opowie o gorączce i chorobach dziecięcych . Omówi konkretne wskaźniki, które pomogą w obraniu przez homeopatów właściwej drogi leczenia.

Podczas seminarium będą mieli Państwo okazję wysłuchać niezwykłe rzadko prezentowanego wykładu holenderskiego lekarza dr Fransa Küsse . Pokazuje on swoją metodę poprzez opracowanie profilu lekowego. Ilustruje imponujące studia przypadków, np. remedium Graphium agamemnon.
Dr Farokh Master, popularny lekarz-homeopata z Indii, omówi kilka przypadków poważnych chorób u dzieci np. zespół nerczycowy i ostra białaczka megakarioblastyczna .
Dr Dinesh Chauhan, uczeń dr Sankarana , opierając się na różnych imponujących przykładach, opisuje i wyjaśnia metodę Sensation u dzieci.
Dr Martin Hirte, jedna z wiodących niemieckich ekspertów w dziedzinie szczepień, wygłosi wykład o zakażeniach wywołanych paciorkowcami oraz o ogólnych problemach związanych ze szczepieniami.

 

Program wykładów:

07.03.2014r. (piątek)

Początek seminarium godzina 10.00

DrDidierGrandgeorge
-Ostrechorobyu dzieci: gorączka,zapalenie migdałków, zapalenie ucha, zapalenie zatok, zapalenie krtani, zapalenie oskrzeli, astma
DrFransKüsse
- Remedium
-Studia przypadków

Zakończenie seminarium 18.00

08.03.2014r. (sobota)

Początek seminarium godzina 9.00
drFarokh Master
- Studium przypadku: Dziewczynka zpoważnąchorobą skóry
- Studium przypadku: Astma oskrzelowa
- Studium przypadku: Zespół nerczycowy
- Studium przypadku: Białaczka
DrDineshChauhan
-Opisy przypadkówdzieciz wykorzystaniem metody dr Sankarana

Zakończenie seminarium 17.45

          Godzina 18.00 Msza Św.

09.03.2014r. (niedziela)

Początek seminarium godzina 9.00

DrMartinHirte
-ZakażeniaStreptococcus
-Szczepienia

Zakończenie seminarium godzina 14.00

 

Miejsce

Seminarium odbędzie się w Wielkopolskiej Izbie Lekarskiej przy ul. Nowowiejskiego 49.

 

Koszty

 

Seminarium NON-PROFIT

TYLKO DLA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

Koszt trzydniowego seminarium dla członków WSHLiF wynosi 300zł (w tym 23% Vat) pod warunkiem opłaconych składek członkowskich zgodnie z regulaminem.


Wpłat należy dokonać do 28.02.2014  na konto WSHLiF

13 1020 4027 0000 1402 0440 8068

 

 

Noclegi

Najbliższy miejsca zajęć hotel znajduje się przy ul. Kościuszki 118

Hotel IKAR

tel. 61 857 67 05

Koleżanki i Koledzy,
Serdecznie zapraszamy na seminarium dr Margarity Aszychminy w ramach XX zjazdu Polskiej Akademii Homeopatii, które odbędzie się w dniach 15 – 17.11.2019  w IOR ul. Węgorka 20 (sala nr 8) w Poznaniu.

Kolejne listopadowe seminarium wybitnej innowacyjnej wykładowczyni Metody Sensation z Moskwy dr n med Margarity Aszychminy, będzie pierwszym z serii poświeconej lekom z ssaków, a przede wszystkim z kotów. Temat ten zasługuje na szczególną uwagę współczesnych homeopatów dlatego, że leki te mogą być trafionymi lekami naszych „nietrafionych” trudnych przypadków. Bez ich dokładniejszej znajomości, tylko na podstawie repertoriów, trudne lub niemożliwe jest ich prawidłowe ordynowanie.

Po bardzo pomyślnym seminarium o tej tematyce w Warszawie, kolej na takie seminarium w Poznaniu z innym nauczycielem i metodą. Oprócz niezbednych we współczesnej homeopatii leków z kotów, dr M. Aszychmina przedstawi także kilka mało znanych lub nieznanych leków z innego królestwa, z grupy Carbonu, m in Paraffinum, Methylenum coeruleum (znane ze starej alopatii) oraz Carbo fullereum (nowy lek dr Aszychminy). W ten sposób częściowo zostanie zaspokojone pragnienie znacznej części naszych homeopatów, aby uczyć się leków karbonowych wg dr M. Aszychminy. Kolejna dodatkowa propozycja naszej nowatorskiej wykładowczyni, to przedstawienie przynajmniej kilku leków z podkrólestwa Gadów po seminarium węzowym, - takich jak żółwie, krokodyle, warany czy kameleon.

W tym roku w Moskwie odbyło się kolejne odkrywcze seminarium leków z większości Gadów, na którym poza lekami wężowymi były przedstawione wymienione leki. Stąd propozycja uzupełnienia naszej wiedzy także o te dodatkowe leki.
Pragnę także poinformować, że zapowiadane do wydruku Tabele doznań autorstwa dr M. Aszychminy już się ukazały w oryginalnej wersji językowej i w ograniczonej ilości przywiezione do Poznania na seminarium.
Kwestia ich tłumaczenia zostanie wyjaśniona później.

Leszek Podzierski
Koordynator seminarium


Doktor nauk medycznych Margarita Aszychmina posiada dwa medyczne wykształcenia wyższe. Studiując specjalność „cybernetyka medyczna” miała możliwość, oprócz podstawowych dyscyplin medycznych, dogłębnie poznawać zoologię, chemie, fizykę, matematykę. Następnie kontynuowała swoje wykształcenie medyczne na wydziale lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Moskwie i otrzymała dyplom lekarza  ze specjalizacją „medycyna wewnętrzna”. Zaczynając od  studenckich lat zajmuje się opracowaniami naukowymi w dziedzinie medycyny tradycyjnej. Jest autorką książek i artykułów o homeopatii. Praktykuje homeopatię od 1996 roku. Przeprowadziła wiele homeopatycznych prób lekowych. Od 2008 roku prowadzi stałe kursy kształcące i seminaria w Moskwie, jak również w innych miastach Rosji, stosując własną oryginalną metodę, pochodną metody Sankarana. Jej sposób wykładania wyróżnia się prostotą podawania skomplikowanego materiału, staranną analizą każdego pacjenta. Jest członkiem Międzynarodowego Instytutu Homeopatii Sensation (WISH). Jest założycielem Centrum Homeopatii Systemowej.
Koszt seminarium 1000,00 zł dla lekarzy i farmaceutów, którzy nie są członkami PSHLiF.

Dla członków PSHLiF opłata seminaryjna wynosi 800,00 zł (pod warunkiem opłaconych składek członkowskich zgodnie z regulaminem) a dla członków seniorów (powyżej 75 roku życia) koszt seminarium wynosi 650,00 zł .

Dla studentów medycyny i farmacji – 800,00 zł.

Termin wpłat do 31.10.2019 r na konto Stowarzyszenia.

Nr konta: 13 1020 4027 0000 1402 0440 8068

Wpłaty po terminie dodatkowo 100,00 zł.

Początek zajęć 15.11 godz. 10.oo, zakończenie 17.11 godz. 18.oo

UWAGA!
Nowi uczestnicy seminariów proszeni są o dostarczenie PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA.

Serdecznie zapraszamy.
Zarząd PSHLiF

Wielkopolskie Stowarzyszenie Homeopatów Lekarzy i Farmaceutów zorganizowało otwartą innowacyjną konferencję naukową pn. " Medycyna Zintegrowana. Homeopatia a nowy paradygmat w nauce?. Konferencja odbyła się 29 września 2013r. w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego , w Poznaniu przy ul. Przybyszewskiego 37. Informacje i zaproszenia na konferencję widniały na stronie internetowej WSHLiF , rozsyłane były także za pomocą poczty elektronicznej. Afisz informacyjny umieszczono w Biuletynie Lekarskim Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, Świat Nauki - Sientific American, Biuletynie Miejskim, Poznański Informator Kulturalny, Sportowy i Turystyczny. O wydarzeniu informowano także na stronach internetowych m.in. Miasta Poznania, Pulsu Medycyny, Rynku Zdrowia, Polskiego Towarzystwa Homeopatii Klinicznej, Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, Okręgowych Izb Aptekarskich. Z afiszem informacyjnym można się było zapoznać także na popularnych portalach społecznościowych ? w ten sposób o wydarzeniu informowała m.in. Sekcja Studencka Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

Szanowni Państwo,
Przyjaciele w Homeopatii!

Serdecznie zapraszamy na seminarium dr Jonathana Hardy, które odbędzie się w dniach 20-22 września 2019 w IOR ul. Węgorka 20 (sala nr 8) w Poznaniu.

Tematyka seminarium: Leki z gromad RYBY i MIĘCZAKI. Różnicowanie z innymi grupami leków

Dr Jonathan Hardy studiował zoologię na Uniwersytetu Oksfordzkim i uzyskał dyplom z wyróżnieniem w roku 1978. Następnie studiował medycynę i uzyskał kwalifikacje w 1984 roku. W 1988 roku stał się członkiem Brytyjskiego Wydziału Homeopatii i od tego czasu pracuje w pełnym wymiarze godzin w praktyce homeopatycznej. Jest członkiem Rady Wydziału Homeopatii w Wielkiej Brytanii. Mieszka w południowej Anglii i lubi podróżować w połączeniu z nauczaniem
homeopatii.

Koszt seminarium 1100,00 zł dla lekarzy i farmaceutów, którzy nie są członkami PSHLiF.

Dla członków PSHLiF opłata seminaryjna wynosi 800,00 zł (pod warunkiem opłaconych składek członkowskich zgodnie z regulaminem) a dla członków seniorów (powyżej 75 roku życia) koszt seminarium wynosi 650,00 zł .

Dla studentów medycyny i farmacji – 800,00 zł.

Termin wpłat do 30.08.2019 r na konto Stowarzyszenia.

Nr konta: 13 1020 4027 0000 1402 0440 8068

Wpłaty po terminie dodatkowo 100,00 zł.

Osoby, które dokonają wpłaty w terminie, otrzymają materiały seminaryjne.

Początek zajęć 20.09 godz. 10.oo, zakończenie 22.09 godz. 12.30 (początek tego dnia 8.00).

Serdecznie zapraszamy na seminarium z dr Jonathanem Hardy- ekspertem w dziedzinie leków homeopatycznych z Królestwa Zwierząt

Zarząd PSHLiF

 

Szanowni Państwo,

zwołuję Walne Zebranie Członków WSHLiF, na dzień 21 lutego 2014 roku (piątek) na godzinię 18.00. Zebranie odbędzie się w Poznaniu w Wielkopolskiej Izbie Lekarskiej przy ul. Nowowiejskiego 49/51 - sala konferencyjna. W przypadku braku quorum następne Walne Zebranie odbędzie się o godzinie 18.30.


PORZĄDEK OBRAD

ZWYCZAJNEGO  WALNEGO  ZEBRANIA   CZŁONKÓW

Wielkopolskiego Stowarzyszenia Homeopatów Lekarzy

i  Farmaceutów  im.  Jerzego Łozowskiego w Poznaniu

zwołanego na dzień 21 lutego 2014 roku.

 

1.    Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków WSHLiF.

2.    Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków WSHLiF.

3.    Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania

       oraz zdolności do podejmowania uchwał.

4.    Przyjęcie porządku obrad.

5.    Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6.    Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

7.    Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Zarządu WSHLiF

       za rok 2013.

8.    Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania  finansowego WSHLiF

       za rok obrotowy 2013.

9.    Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

10.   Rozpatrzenie  przedstawionych sprawozdań.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania

       z działalności Zarządu WSHLiF za rok 2013.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu WSHLiF w roku obrotowym 2013.

13.  Głosowanie nad podjęciem uchwały o udzielenie absolutorium prezesowi Gabrieli Śniatała,  v-ce prezes Grażynie Milewskiej, sekretarzowi Ewie Nowackiej-Jackowskiej, skarbnikowi Annie Furmaniuk, członkowi Zarządu Konstancji Majewskiej, za rok 2013.

14.  Głosowanie nad podjęciem uchwały o udzielenie absolutorium Komisji Rewizyjnej przewodniczącemu Zbisławowi Borowiakowi, członkowi  Bogusławie Cofta, członkowi Tomaszowi Prościńskiemu za rok 2013.

15.  Wybór Prezesa WSHLiF

16.  Wybór pozostałych członków Zarządu

17.  Wybór Komisji Rewizyjnej

18.  Wolne głosy i wnioski.

19.  Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków WSHLiF.


z wyrazami szacunku

dr Gabriela Śniatała

Prezes Zarządu WSHLiF

Koleżanki i Koledzy,

Serdecznie zapraszamy na seminarium dr Margarity Aszychminy w ramach XVI zjazdu Polskiej Akademii Homeopatii, która odbędzie się w dniach 16 – 18.11.2018  w IOR ul. Węgorka 20 (sala nr 8) w Poznaniu.

Tematyka seminarium – LEKI WĘŻOWE, METODA SENSATION.

Doktor nauk medycznych Margarita Aszychmina posiada dwa medyczne wykształcenia wyższe. Studiując specjalność „cybernetyka medyczna” miała możliwość, oprócz podstawowych dyscyplin medycznych, dogłębnie poznawać zoologię, chemie, fizykę, matematykę. Następnie kontynuowała swoje wykształcenie medyczne na wydziale lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Moskwie i otrzymała dyplom lekarza  ze specjalizacją „medycyna wewnętrzna”. Zaczynając od studenckich lat zajmuje się opracowaniami naukowymi w dziedzinie medycyny tradycyjnej. Jest autorką książek i artykułów o homeopatii. 

Praktykuje homeopatię od 1996 roku. Przeprowadziła wiele homeopatycznych prób lekowych. Od 2008 roku prowadzi stałe kursy kształcące i seminaria w Moskwie, jak również w innych miastach Rosji, stosując własną oryginalną metodę, pochodną metody Sankarana. Jej sposób wykładania wyróżnia się prostotą podawania skomplikowanego materiału, staranną analizą każdego pacjenta.

Jest członkiem Międzynarodowego Instytutu Homeopatii Sensation (WISH).

Jest założycielem Centrum Homeopatii Systemowej.

Dr Aszychmina współpracuje z dr. J. Hardy w pracy nad lekami zwierzęcymi i zaproszenie jej do Poznania poleca nam sam Jonathan Hardy, wysoko ceniąc jej metodę i dorobek.

Poprzednie seminarium było bardzo interesujące.

Koszt seminarium 1000,00 zł dla lekarzy i farmaceutów, którzy nie są członkami PSHLiF.

UWAGA! Z okazji 25-lecia Stowarzyszenia przypadającego w tym roku, dla członków PSHLiF 500,00 zł (pod warunkiem opłaconych składek członkowskich zgodnie z regulaminem), dla członków seniorów (powyżej 75 roku życia) koszt seminarium wynosi 375,00 zł .

Dla studentów medycyny i farmacji – 500,00 zł.

Termin wpłat do 26.10.2018 r na konto Stowarzyszenia.

Nr konta: 13 1020 4027 0000 1402 0440 8068

Wpłaty po terminie dodatkowo 100,00 zł.

Początek zajęć 16.11. godz. 9.oo, zakończenie 18.11. godz. 18.oo.

Serdecznie zapraszamy.
Zarząd PSHLiF

Szanowni Państwo,
Przyjaciele w Homeopatii!

Serdecznie zapraszamy na seminarium dr Jonathana Hardy w ramach XV zjazdu Polskiej Akademii Homeopatii, które odbędzie się w dniach 14-16 września 2018 w IOR ul. Węgorka 20 (sala nr 8) w Poznaniu.

Tematyka seminarium: 

 1. LEKI MATCZYNE

 2. OWADY

 

Dr Jonathan Hardy studiował zoologię na Uniwersytetu Oksfordzkim i uzyskał dyplom z wyróżnieniem w roku 1978. Następnie studiował medycynę i uzyskał kwalifikacje w 1984 roku. W 1988 roku stał się członkiem Brytyjskiego Wydziału Homeopatii i od tego czasu pracuje w pełnym wymiarze godzin w praktyce homeopatycznej. Jest członkiem Rady Wydziału Homeopatii w Wielkiej Brytanii. Mieszka w południowej Anglii i lubi podróżować w połączeniu z nauczaniem homeopatii.

Koszt seminarium 1100,00 zł dla lekarzy i farmaceutów, którzy nie są członkami PSHLiF.

UWAGA! Z okazji 25-lecia Stowarzyszenia przypadającego w tym roku, dla członków PSHLiF 600,00 zł (pod warunkiem opłaconych składek członkowskich zgodnie z regulaminem), dla członków seniorów (powyżej 75 roku życia) koszt seminarium wynosi 450,00 zł .

Dla studentów medycyny i farmacji – 600,00 zł.

Termin wpłat do 24.08.2018 r na konto Stowarzyszenia.

Nr konta: 13 1020 4027 0000 1402 0440 8068

Wpłaty po terminie dodatkowo 100,00 zł.

Osoby, które dokonają wpłaty w terminie, otrzymają materiały seminaryjne.

Początek zajęć 14.09 godz. 10.oo, zakończenie 16.09 godz. 14.oo. 

Serdecznie zapraszamy na seminarium z dr Jonathanem Hardy- ekspertem w dziedzinie leków homeopatycznych z Królestwa Zwierząt 

Zarząd PSHLiF 

Drogie Koleżanki i Koledzy,

W dniach 1 - 3.06 2018 w Poznaniu odbędzie się niezwykłe seminarium pt. "Nowe leki z motyli i innych owadów oraz z pająków. Analiza homeopatyczna wg metody systemu”. 

Polskie Stowarzyszenie Homeopatów Lekarzy i Farmaceutów zaprosiło po raz kolejny czołowego w Europie nauczyciela metody Jana Scholtena oraz pioniera w dziedzinie leków homeopatycznych z owadów. Dr.n.med. Olga Fatuła jest założycielką ośrodka naukowo-szkoleniowego homeopatii wg metody Scholtena w Moskwie. Po  tragicznej i przedwczesnej śmierci homeopatki francuskiej Patrycji Le Roux to właśnie dr Olga Fatuła jest głównym światowym ekspertem i znawcą oraz odkrywcą w tej dziedzinie.

Unikalnością jej dorobku naukowego   są próby lekowe leków roślinnych i zwierzęcych (zwłaszcza owadzich i pajęczych). Na podstawie  video przypadków można z łatwością nauczyć się tych leków i odkryć ich unikalne możliwości lecznicze. Dr Olga Fatuła perfekcyjnie łączy metodę Scholtena i metodę Sensation Sankarana.

Serdecznie polecam uczestnictwo w seminarium dr Olgi  Fatuły.

Dr Leszek Podzierski
(Koordynator seminarium)

 

Seminarium odbędzie się w dniach 1 - 3.06.2018 r. w Instytucie Ochrony Roślin w sali nr 8. Początek zajęć 1.06. o godzinie 10.00, zakończenie 3.06. o godzinie 14.00. 

Koszt seminarium wynosi 1000 zł . 

Lekarze i farmaceuci będący członkami Polskiego Stowarzyszenia Homeopatów Lekarzy i Farmaceutów im. j. Łozowskiego otrzymują zniżkę i koszt seminarium wynosi 800 zł. Członkowie Seniorzy Stowarzyszenia (powyżej 75 roku życia) koszt 600 zł.

Opłata za seminarium dla studentów medycyny wydziału lekarskiego i farmacji jak dla członków PSHLiF. 

Wpłaty po terminie dodatkowe 100 zł.

Termin wpłat do 10.05.2018 r na konto Stowarzyszenia.

Nr konta: 13 1020 4027 0000 1402 0440 8068

Serdecznie zapraszamy
Zarząd PSHLiF

SEMINARIUM PSYCHIATRYCZNE

21-23 lutego 2014

Serdecznie zapraszamy do udziału w Seminarium Psychiatrycznym,

które odbędzie się w dniach 21-23 lutego 2014,

w Wielkopolskiej Izbie Lekarskiej przy ul. Nowowiejskiego 49.

 

Seminarium będzie oparte na materiałach kongresu, który odbył się w dniach 23-25 marca 2012r

w Bad Krozingen w Niemczech.

 

Czołowi homeopaci z całego świata , tacy jak MaheshGhandi, JonathanHardy, DivyaChhabra,
JudythReichenberg-Ullman, MassimoMangialavoriiHeinerFrei
przedstawią swoje indywidualne podejście do leczenia chorób psychicznych.

Tematy seminarium obejmować będą leczenie takich zaburzeń jakADD /ADHD, depresja,panika, schizofrenia, autyzm, zespół Aspergera, lęk, niepewność.Podczas wykładów zostaną przedstawione liczne przypadki: czasembolesne, czasem zabawne, zawszeurzekające.

Dr Mahesh Gandhi , prawdopodobnie najbardziej znany w Indiach homeopatyczny psychiatra , wygłosi wykład o szerokim zakresie schizofrenii, który często towarzyszy depresji i zaburzeniom snu .
Angielski lekarz i homeopata Dr Jonathan Hardy opowie o lekach z grupy węglowej
(2 rząd), które sprawdziły się szczególnie w leczeniu zaburzeń psychicznych , takich jak depresja, uzależnienia i zaburzenia poczucia własnej wartości .
Dr Divya Chhabra , żona dr Rajana Sankarana, zaprezentuje wyjątkowe przypadki depresji, ataków paniki i ADHD .
Dr Judyth Reichenberg - Ullman ,doświadczony homeopata z Edmonds , USA , przedstawi przypadki autyzmu i zespołu Aspergera .
Włoski lekarz i homeopata Dr Massimo Mangialavori będzie mówił o lęku i niepewności . Sole glinu i baru są ważne w leczeniu opisywanych przypadków.
Dr Heiner Frei
, pediatra z Berna , przedstawi analizę polaryzacji według Bonninghausena
i pokaże, jak można osiągnąć zadziwiające rezultaty w leczeniu ADD i ADHD .

 

Program wykładów:

Początek seminarium godzina 10.00

21.02.2014 (piątek)

MaheshGandhi- Homeopatia w leczeniuschizofrenii

JonathanHardy- Drugi rząd układu okresowego pierwiastków-środkina depresję, niepokój i wypalenie zawodowe

Zakończenie seminarium godzina 18.00

22.02.2014 ( sobota)

Początek seminarium godzina 9.00

DivyaChhabra- PodejściedoSimilimum

JudythReichenberg-Ullman- Homeopatia w leczeniu zaburzeńautystycznych

MassimoMangialavori- Pojęcieniepewnościwhomeopatii

Zakończenie seminarium godzina 17.45

            Msza Św. godzina 18.00

23.02.2014 (niedziela)

Początek seminarium godzina 9.00

HeinerFrei- Analiza polaryzacji w leczeniu dziecizADD /ADHD

Zakończenie seminarium godzina 14.00

 

Miejsce

Seminarium odbędzie się w Wielkopolskiej Izbie Lekarskiej przy ul. Nowowiejskiego 49.

 

Koszty

Seminarium NON-PROFIT

TYLKO DLA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

Koszt trzydniowego seminarium dla członków WSHLiF wynosi 300zł (w tym 23% Vat) pod warunkiem opłaconych składek członkowskich zgodnie z regulaminem.


 UWAGA! Psycholodzy wstęp wolny! ( Po wcześniejszym zgłoszeniu e-mailowym)

 

Wpłat należy dokonać do 14.02.2014  na konto WSHLiF: 

13 1020 4027 0000 1402 0440 8068

 

 

 

Noclegi

Najbliższy miejsca zajęć hotel znajduje się przy ul. Kościuszki 118

Hotel IKAR

tel. 61 857 67 05

 

Szanowni Państwo! 

W ramach XIII zjazdu Polskiej Akademii Homeopatii zapraszamy na seminarium z dr Vladimirem Petrocim.  

Tematem zajęć będzie: Królestwo Roślin i Minerałów.

Przypadki kliniczne leczone według metodologii synergistycznej.  

Seminarium odbędzie się w dniach 20.04 - 22.04.2018 r. w Instytucie Ochrony Roślin w sali nr 8. Początek zajęć 20.04. o godzinie 10.00, zakończenie 22.04. o godzinie 14.00.       

Koszt seminarium wynosi 1000 zł.

Lekarze i farmaceuci będący członkami Polskiego Stowarzyszenia Homeopatów Lekarzy i Farmaceutów im. j. Łozowskiego otrzymują zniżkę i koszt seminarium wynosi 800 zł

Członkowie Seniorzy Stowarzyszenia (powyżej 75 roku życia) koszt 600 zł. Opłata za seminarium dla studentów medycyny wydziału lekarskiego i farmacji jak dla członków PSHLiF.

Wpłaty po terminie dodatkowe 100 zł.

Termin wpłat do 05.04.2018 r na konto Stowarzyszenia. Nr konta: 13 1020 4027 0000 1402 0440 8068 

 

Dr Vladimir Petroci urodził się w 1965 r. w Levoca, Słowacja. Homeopatią zainteresował się wkrótce po ukończeniu studiów medycznych w 1989 r. Studiuje i praktykuje homeopatię od 25 lat, od 2002 roku w pełnym wymiarze czasu. Od końca lat 90-tych wykłada homeopatię w różnych szkołach homeopatycznych na Słowacji i w Czechach, ostatnio także we Francji, Turcji, Polsce. W 2005 roku założył Słowacką Akademię Homeopatii Klasycznej  w Bratysławie, w której naucza.

Obecnie szkoła ma w 4 klasach 130 uczniów. Akademia oferuje obecnym i byłym studentom i kolegom ze Słowacji i Czech  najwyższej jakości szkolenia, organizując  w Bratysławie 5 razy w roku międzynarodowe seminaria z najlepszymi nauczycielami na świecie (Jan Scholten, Louis Klein Jonathan Hardy, Mahesh Gandhi, Will Taylor ). Dr Vladimir jest entuzjastycznym zwolennikiem i propagatorem znanego holenderskiego homeopaty i nauczyciela dr Jan Scholtena. System Scholtena minerałów i roślin jest  programem nauczania Słowackiej Akademii homeopatii klasycznej. Dr Włodzimierz Petroci został współzałożycielem w 2007 roku Słowackiego Stowarzyszenia Homeopatów. Obecnie jest prezesem tej organizacji liczącej  250 członków.  

Serdecznie zapraszamy Zarząd PSHLiF

Msza Święta dziękczynna odbędzie się w dniu 7 grudnia o godz.18.00 w Sanktuarium Najświętszej Krwi Pana Jezusa w Poznaniu, przy ul. Żydowskiej 34.

Intencja Mszy Św. :
Dziękujemy Bogu Wszechmogącemu za wszelkie dobro, które odebrało środowisko homeopatów-lekarzy i farmaceutów w roku 2013 oraz prosimy o Boże błogosławieństwo na dalsze lata niesienia pomocy ludziom chorym zgodnie z uniwersalnymi prawami natury.

Drogie Koleżanki i Koledzy,

PSHLiF w Poznaniu zaprasza w marcu 2018 na seminarium wiodącej nauczycielki homeopatii metodą „Sensation”, poświęcone lekom z grupy mięczaków, mało znanych u nas a dość aktualnych i przydatnych we współczesnej praktyce homeopatycznej. W dobieraniu tych leków bardzo pomocną lub wg J Hardy’ego główną metodą jest metoda „Doznań” (wprowadzona przez Sankarana).

Dr Aszychmina jednak opracowała na podstawie metody Sankarana i D Chabry swoja własną oryginalna metodę, którą przedstawi na początku poznańskiego seminarium, która jest bardziej klarowna konkretna i bardziej odpowiada mentalności europejskich pacjentów. W opracowaniu obrazów leków zwłaszcza nowych, także z grupy mięczaków dr Aszychmina opracowała koncepcję wzorców (patternów) leków, które przedstawia w postaci jasnych logicznych tabeli, co sprzyja poznawaniu tych leków i ich rozpoznawaniu u pacjentów.

Więc czeka na nas odkrycie metody Sensation na nowo oraz poznawanie nowego ważnego rozdziału współczesnej homeopatii oraz nowych nieznanych nam leków jak też wybitnej współczesnej wykładowczyni i pożytecznej metody. Margaryta Aszychmina (doktor nauk medycznych) posiada dwa medyczne wykształcenia wyższe. Studiując specjalność „cybernetyka medyczna” miała możliwość, oprócz podstawowych dyscyplin medycznych, dogłębnie poznawać zoologię, chemie, fizykę, matematykę.

Następnie kontynuowała swoje wykształcenie medyczne na wydziale lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Moskwie i otrzymała dyplom lekarza ze specjalizacją „medycyna wewnętrzna”. Zaczynając od studentkich lat zajmuje się opracowaniami naukowymi w dziedzinie medycyny tradycyjnej. Jest autorem książek i artykułów o homeopatii i głodówce leczniczej.

Praktykuje homeopatię od 1996 roku. Wprowadziła stosowanie nowych leków homeopatycznych, organizuje wielehomeopatycznych prób lekowych. Od 2008 roku prowadzi stałe kursy kształcące i seminaria w Moskwie, jak również w innych miastach Rosji, stosując własną oryginalną metodę, pochodna metody Sankarana. Jej sposób wykładania wyróżnia się prostotą podawania skomplikowanego materiału, stopniową analizą każdego przypadku pacjenta.

Razem z lepszymi wykładowcami świata jest członkiem Międzynarodowego instytutu homeopatii sensation (doznań) (WISH). Jest założycielem Centrum Homeopatii Systemowej. Dr Aszychmina współpracuje z dr. J. Hardy w pracy nad lekami zwierzęcymi i zaproszenie jej do Poznania z seminariami polecał nam sam Jonathan Hardy, wysoko ceniąc jej metodę i dorobek.

 Leszek Podzierski (Koordynator seminarium)

 

Seminarium odbędzie się w dniach 09.03 – 11.03.2018 w Instytucie Ochrony Roślin w Poznaniu w Sali nr 8.

Początek zajęć 09.03.18 o godz. 10.oo, zakończenie 11.03.18 o godz. 14.oo

Koszt seminarium wynosi 1 000 zł.

Lekarze i farmaceuci, będący członkami PSHLiF im. J. Łozowskiego otrzymują

zniżkę i koszt seminarium wynosi 800 zł.

Członkowie Seniorzy Stowarzyszenia (powyżej 75 roku życia) - 600 zł.

Opłata za seminarium dla studentów medycyny i farmacji - 800 zł.

Wpłaty po terminie - dodatkowe 100 zł.

Termin wpłat do 24.02.2018 na konto Stowarzyszenia.

Nr konta: 13 1020 4027 0000 1402 0440 8068

Serdecznie zapraszamy

Zarząd PSHLiF

Szanowni Państwo!

W ramach XI zjazdu Polskiej Akademii Homeopatii zapraszamy na seminarium z Martinem Jakobem.

Tematem zajęć będzie: Królestwo Roślin i Minerałów. Przypadki kliniczne leczone według metodologii synergistycznej.

Seminarium odbędzie się w dniach 08.12-10.12.2017 r. w Instytucie Ochrony Roślin przy ul. Węgorka 20 w Poznaniu w sali nr 8.

Początek zajęć 08.12 o godzinie 10:00, zakończenie 10.12 o godzinie 14:00.

Koszt seminarium wynosi 1000 zł.

Lekarze i farmaceuci będący członkami Polskiego Stowarzyszenia Homeopatów Lekarzy i Farmaceutów im. j. Łozowskiego otrzymują zniżkę i koszt seminarium wynosi 800 zł.

Opłata za seminarium dla studentów medycyny wydziału lekarskiego i farmacji jak dla członków PSHLiF.

Termin wpłat do 15.11.2017 r na konto Stowarzyszenia.

Nr konta: 13 1020 4027 0000 1402 0440 8068

Wpłaty po terminie dodatkowe 100 zł.

Martin Jakob

Martin Jakob urodził się w 1965 roku w Monachium i praktykuje homeopatię od 1996.Jest naturopatą akredytowanym w Niemczech. Martin Jakob ma dużą wiedzę i doświadczenie z Metodą Systemu dr Scholtena w królestwie minerałów i roślin. Można znaleźć jego spostrzeżenia i opisy przypadków w różnych publikacjach m.in. w "Wonderful plants" Dr Jana Scholtena, czasopiśmie homeopatycznym “Spektrum”. Jest autorem wielu esejów o lantanowcach i aktynowcach oraz publikacji online w interhomoeopathy.org

Pierwsze seminarium z dr Martinem Jakobem było fascynujące. Martin łączy Metodę Systemu i Repertorium z wyjątkową łatwością.

Serdecznie zapraszamy!

Zarząd PSHLiF

 

Szanowni Państwo!

W ramach X zjazdu Polskiej Akademii Homeopatii zapraszamy na seminarium z dr Vladimirem Petrocim.

Tematem zajęć będzie: Królestwo Roślin i Minerałów. Przypadki kliniczne leczone według metodologii synergistycznej.

Seminarium odbędzie się w dniach 27.10-29.10.2017 r. w Instytucie Ochrony Roślin w sali nr 8. Początek zajęć 27.10. o godzinie 10.00, zakończenie 29.10. o godzinie 14.00.

Koszt seminarium wynosi 1000 zł.

Lekarze i farmaceuci będący członkami Polskiego Stowarzyszenia Homeopatów Lekarzy i Farmaceutów im. j. Łozowskiego otrzymują zniżkę i koszt seminarium wynosi 800 zł. Członkowie Seniorzy Stowarzyszenia

(powyżej 75 roku życia) koszt 600 zł. Opłata za seminarium dla studentów medycyny wydziału lekarskiego i farmacji jak dla członków PSHLiF.

Wpłaty po terminie dodatkowe 100 zł.

Termin wpłat do 07.10.2017 r na konto Stowarzyszenia.

Nr konta: 13 1020 4027 0000 1402 0440 8068

 

Dr Vladimir Petroci

Dr Vladimir Petroci urodził się w 1965 r. w Levoca, Słowacja. Homeopatią zainteresował się wkrótce po ukończeniu studiów medycznych w 1989 r. Studiuje i praktykuje homeopatię od 25 lat, od 2002 roku w pełnym wymiarze czasu. Od końca lat 90-tych wykłada homeopatię w różnych szkołach homeopatycznych na Słowacji i w Czechach, ostatnio także we Francji, Turcji, Polsce. W 2005 roku założył Słowacką Akademię Homeopatii Klasycznej w Bratysławie, w której naucza.

Obecnie szkoła ma w 4 klasach 130 uczniów. Akademia oferuje obecnym i byłym studentom i kolegom ze Słowacji i Czech najwyższej jakości szkolenia, organizując w Bratysławie 5 razy w roku międzynarodowe seminaria z najlepszymi nauczycielami na świecie (Jan Scholten, Louis Klein Jonathan Hardy, Mahesh Gandhi, Will Taylor ).

Dr Vladimir jest entuzjastycznym zwolennikiem i propagatorem znanego holenderskiego homeopaty i nauczyciela dr Jan Scholtena. System Scholtena minerałów i roślin jest programem nauczania Słowackiej Akademii homeopatii klasycznej.

Dr Włodzimierz Petroci został współzałożycielem w 2007 roku Słowackiego Stowarzyszenia Homeopatów. Obecnie jest prezesem tej organizacji liczącej 250 członków.

Serdecznie zapraszamy

Zarząd PSHLiF

Szanowni Państwo,

Przyjaciele w Homeopatii!

Serdecznie zapraszamy na seminarium dr Jonathana Hardy w ramach IX zjazdu Polskiej Akademii Homeopatii, które odbędzie się w dniach 15-17 września 2017 w IOR ul. Węgorka 20 (sala nr 8) w Poznaniu. 

Początek zajęć 15.09 godz. 10:00, zakończenie 17.09 godz. 14:00

Koszt seminarium 1150,00 zł dla lekarzy i farmaceutów, którzy nie są członkami PSHLiF.

Dla członków PSHLiF 850,00 zł pod warunkiem opłaconych składek członkowskich zgodnie z regulaminem. Członkowie seniorzy Stowarzyszenia (powyżej 75 roku życia) koszt seminarium 650,00 zł ( 25% zniżka ).

Koszt seminarium dla studentów medycyny i farmacji tak jak członków PSHLiF.

Termin wpłat do 25.08.2017 r na konto Stowarzyszenia.

Osoby, które dokonają wpłaty w terminie, otrzymają materiały seminaryjne.

Nr konta: 13 1020 4027 0000 1402 0440 8068

Wpłaty po terminie dodatkowo 100,00 zł.

 

Temat zjazdu - LEKI PTASIE

Tematy, odczucia, leki oraz przypadki

Podczas tego seminarium będziemy rozważać fascynującą i bardzo ważną grupę leków. 

Leki ptasie są dla ludzi, którzy czują się spętani, przytłoczeni i ograniczani w robieniu tego, czego naprawdę chcą - a chcą czuć się wolni w wyrażaniu swojej kreatywności, a także żyć uwolnieni od ciężaru prozaicznych, przyziemnych obowiązków.

Obejrzymy wiele skróconych i objaśnionych przypadków wideo wielu różnych leków ptasich, między innymi Kruka, Orła, Łabędzia, Sokoła wędrownego, Myszołowa rdzawosternego, Gołębia skalnego oraz Ary czerwonej.

Nauczymy się jak odróżniać ptaki żyjące w stadach i te prowadzące samotniczy tryb życia, a także ptaki drapieżne. Dokładnie przestudiujemy każdy lek przy użyciu repertorium, prób lekowych oraz materia medica. Przeanalizujemy również diagnostykę różnicową leków ptasich – prześledzimy różnice pomiędzy ptakami a gazami, lekami narkotycznymi oraz owadami.

Przypadki leków ptasich często dają wspaniały obraz poziomu odczuć i sprawdzimy, w jaki sposób połączenie tego z konwencjonalnymi metodami analizy przypadku, może pomóc nam zwiększyć naszą pewność podczas przepisywania danego leku.

Wszyscy uczestnicy otrzymają obszerne materiały dotyczące ogólnych tematów występujących w przypadkach leków ptasich, a także zawierające kluczowe słowa poszczególnych leków prezentowanych podczas seminarium.

Dr Jonathan Hardy studiował zoologię na Uniwersytetu Oksfordzkim i uzyskał dyplom z wyróżnieniem w roku 1978. Następnie studiował medycynę i uzyskał kwalifikacje w 1984 roku. W 1988 roku stał się członkiem Brytyjskiego Wydziału Homeopatii i od tego czasu pracuje w pełnym wymiarze godzin w praktyce homeopatycznej. Jest członkiem Rady Wydziału Homeopatii w Wielkiej Brytanii. Mieszka w południowej Anglii i lubi podróżować w połączeniu z nauczaniem homeopatii.

Serdecznie zapraszamy na seminarium z dr Jonathanem Hardy - ekspertem w dziedzinie leków homeopatycznych z Królestwa Zwierząt

Zarząd PSHLiF

16-19 July, Paris, France
For more information contact: Medicongress Services NV
Kloosterstraat 59960 Assenede
Belgium

tel: 00 32 9 218 85 81
fax: 00 32 9 344 40 10
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Drogie Koleżanki i Koledzy,

W dniach 9-11.06 2017 w Poznaniu odbędzie się niezwykłe seminarium pt."Leki motylowe w homeopatii. Analiza homeopatyczna wg metody systemu. 

Polskie Stowarzyszenie Homeopatów Lekarzy i Farmaceutów zaprosiło kolejnego czołowego w Europie nauczyciela metody Jana Scholtena oraz pioniera w dziedzinie leków homeopatycznych z owadów. 

Dr.n.med. Olga Fatuła jest założycielką ośrodka naukowo-szkoleniowego homeopatii wg metody Scholtena w Moskwie. Po  tragicznej i przedwczesnej śmierc homeopatki francuskiej Patrycji Le Roux to właśnie dr Olga Fatuła jest głównym światowym ekspertem i znawcą oraz odkrywcą w tej dziedzinie. Unikalnością jej dorobku naukowego   są próby lekowe leków roślinnych i zwierzęcych,  zwłaszcza nowych leków motylowych. Poza tym  idąc śladami metody Jana Scholtena Olga Fatuła przedstawi uogólnienie wiedzy na temat leków motylowych i kwalifikacje wg metody sytemu w postaci unikalnego repertorium. Szczególnie interesujące będą odkrycia relacji leków motylowych z właściwymi lekami kwiatowymi i próby zaszeregowania motyli w stadiach i fazach/subfazach wg metody Jana Scholtena.

Materiały szkoleniowe z tego seminarium będą dostępne wyłącznie dla uczestników tego seminarium, między innymi owe unikalne repertorium i inne materiały, pozwalające z łatwością ordynować te leki. Na podstawie  video przypadki można z łatwością nauczyć się tych leków i odkryć ich unikalne możliwości lecznicze.  Leki z motyli są lekami niezastąpionymi w patologiach rozwojowych u dzieci i dorosłych, alergiach, a także w chorobach autoimmunologicznych.

Serdecznie polecam uczestnictwo w seminarium dr Olgi  Fatuły.

Dr Leszek Podzierski

Koordynator seminarium

Seminarium odbędzie się w dniach 09.06-11.06.2017 r. w Instytucie Ochrony Roślin w sali nr 8. Początek zajęć 09.06. o godzinie 10.00, zakończenie 11.06. o godzinie 14.00. 
 
 
Koszt seminarium wynosi 1000 zł 
 
Lekarze i farmaceuci będący członkami Polskiego Stowarzyszenia Homeopatów Lekarzy i Farmaceutów im. j. Łozowskiego otrzymują zniżkę i koszt seminarium wynosi 800 złCzłonkowie Seniorzy Stowarzyszenia (powyżej 75 roku życia) koszt 600 zł.
Opłata za seminarium dla studentów medycyny wydziału lekarskiego i farmacji jak dla członków PSHLiF. 
 
Wpłaty po terminie dodatkowe 100 zł.
 
 
 
Termin wpłat do 25.05.2017 r na konto Stowarzyszenia.
Nr konta: 13 1020 4027 0000 1402 0440 8068
Serdecznie zapraszamy
Zarząd PSHLiF

13-16 May, Miami, USA
Organisers: Consortium for Academic Health Centres for Integrative Medicine

For more information contact: IRCIMH Organisation
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
website: www.ircimh.org

Szanowni Państwo!

W ramach VII zjazdu Polskiej Akademii Homeopatii zapraszamy na seminarium z dr Vladimirem Petrocim.
Tematem zajęć będzie: Królestwo Roślin i Minerałów. Przypadki kliniczne leczone według metodologii synergistycznej.
Seminarium odbędzie się w dniach 21.04-23.04.2017 r. w Instytucie Ochrony Roślin w sali nr 8. Początek zajęć 21.04. o godzinie 10.00, zakończenie 23.04. o godzinie 14.00. 
 
 
Koszt seminarium wynosi 1000 zł 
 
Lekarze i farmaceuci będący członkami Polskiego Stowarzyszenia Homeopatów Lekarzy i Farmaceutów im. j. Łozowskiego otrzymują zniżkę i koszt seminarium wynosi 800 złCzłonkowie Seniorzy Stowarzyszenia (powyżej 75 roku życia) koszt 600 zł.
Opłata za seminarium dla studentów medycyny wydziału lekarskiego i farmacji jak dla członków PSHLiF. 
 
Wpłaty po terminie dodatkowe 100 zł.
 
 
 
Termin wpłat do 07.04.2017 r na konto Stowarzyszenia.
Nr konta: 13 1020 4027 0000 1402 0440 8068
 

       VPetroci                                                                                 

 Dr Vladimir Petroci urodził się w 1965 r. w Levoca ?Słowacja. Homeopatią zainteresował się wkrótce po ukończeniu studiów medycznych w 1989 r. Studiuje i praktykuje homeopatię od 25 lat, od 2002 roku w pełnym wymiarze czasu. Od końca lat 90-tych wykłada homeopatię w różnych szkołach homeopatycznych na Słowacji i w Czechach, ostatnio także we Francji, Turcji, Polsce. W 2005 roku założył Słowacką Akademię Homeopatii Klasycznej  w Bratysławie, w której naucza. Obecnie szkoła ma w 4 klasach 130 uczniów. Akademia oferuje obecnym i byłym studentom i kolegom ze Słowacji i Czech  najwyższej jakości szkolenia, organizując  w Bratysławie 5 razy w roku międzynarodowe seminaria z najlepszymi nauczycielami na świecie (Jan Scholten, Louis Klein Jonathan Hardy, Mahesh Gandhi, Will Taylor ).

Dr Vladimir jest entuzjastycznym zwolennikiem i propagatorem znanego holenderskiego homeopaty i nauczyciela dr Jan Scholtena. System Scholtena minerałów i roślin jest  programem nauczania Słowackiej Akademii homeopatii klasycznej.

Dr Włodzimierz Petroci został współzałożycielem w 2007 roku Słowackiego Stowarzyszenia Homeopatów. Obecnie jest prezesem tej organizacji liczącej  250 członków.

 

Serdecznie zapraszamy

Zarząd PSHLiF

13-15 November 2013, Bangalore, India
For more information contact: Soukya Foundation
Soukya Road, Samethanahalli
Whitefield, Bengaluru
560067
India
tel: +91 80 2801 7000 - 08
fax: +91 80 2801 7009

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
website: www.indiaconference.org

Szanowni Państwo!

W ramach Polskiej Akademii Homeopatii zapraszamy na  seminarium z  Martinem Jakobem.
Tematem zajęć będzie: Królestwo Roślin i Minerałów. Przypadki kliniczne leczone według metodologii synergistycznej.
Seminarium odbędzie się w dniach 10.03-12.03.2017 r. w Instytucie Ochrony Roślin przy ul. Węgorka 20 w Poznaniu w sali nr. 8. Początek zajęć 10.03. o godzinie 10.00, zakończenie 12.03. o godzinie 14.00. 
 
Koszt seminarium wynosi 1000 zł 
 
Lekarze i farmaceuci będący członkami Polskiego Stowarzyszenia Homeopatów Lekarzy i Farmaceutów im. j. Łozowskiego otrzymują zniżkę i koszt seminarium wynosi 800 zł.
Opłata za seminarium dla studentów medycyny wydziału lekarskiego i farmacji jak dla członków PSHLiF.
 
 
 
Termin wpłat do 15.02.2017 r na konto Stowarzyszenia.
Nr konta: 13 1020 4027 0000 1402 0440 8068
 
Wpłaty po terminie dodatkowe 100 zł.
 
Martin Jakob urodził się w 1965 roku w Monachium i praktykuje homeopatię od 1996.Jest naturopatą  akredytowanym w Niemczech. Martin Jakob ma dużą wiedzę i doświadczenie z Metodą Systemu dr Scholtena w królestwie minerałów i roślin. Można znaleźć jego spostrzeżenia i opisy przypadków w różnych publikacjach m.in. w  "Wonderful plants"  Dr Jana Scholtena,  czasopiśmie homeopatycznym ?Spektrum? .Jest autorem wielu esejów o lantanowcach i aktynowcach oraz  publikacji online w interhomoeopathy.org . 

Dr  Vladimir Petroci  rekomenduje Martina jako bardzo dobrego nauczyciela Metody Synergistycznej. Martin łączy Metodę Systemu i Repertorium z wyjątkową łatwością.

 

Serdecznie zapraszamy

Zarząd PSHLiF

9-11 November, Hyderabad, India
For more information contact: Conference Secretariat - Traditional Medicine-2013
OMICS Group Conferences
5716 Corsa Ave., Suite 110, Westlake, Los Angeles
CA 91362-7354
USA
tel.: 1-650-268-9744
fax.: 1-650-618-1414

Toll-free: 1-800-216-6499 (USA&Canada); 1-800-651-097 (Australia)
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
website: www.omicsgroup.com/conferences/traditional-medicine-2013

Szanowni Państwo !

 
Serdecznie zapraszamy na kolejny zjazd Polskiej Akademii Homeopatii, na którym zaprezentujemy materiał nagrany na płytach DVD z seminarium w Niemczech zatytułowanym"Wonderful Plants". 
Wykładowcami byli Jan Scholten i Deborah Collins.
Wprowadzenie do metody, omówienie serii i stadiów w oparciu o tablicę pierwiastków chemicznych, w świecie roślin, prezentuje Deborah Collins.
Jan Scholten poszerza analizę systemu rośli poprzez omówienie faz i subfaz, wyjaśnienie zapisu cyfrowego leków oraz prezentuje przypadki kliniczne ze swojej praktyki.
Materiał jest świetnym przypomnieniem i utrwaleniem wiedzy a dla osób nie znających metody Jana Scholtena stanowi doskonałe wprowadzenie i wyjaśnienie jej podstaw.
Zjazd odbędzie się w dniach 20.01-22.01.2017 r w Instytucie Ochrony Roślin w Poznaniu przy ul. Węgorka 20 w siedzibie Stowarzyszenia sala 510.
Zajęcia rozpoczną się 20.01.2017 r o godz. 9.00 a zakończą 22.01.2017 r ok. godziny 15.00.
 
Koszt seminarium 400,00 zł dla członków PSHLiF. Lekarze i farmaceuci nie będący członkami PSHLiF - koszt seminarium 500,00 zł. Wpłaty po terminie dodatkowo 50,00 zł.
Koszt seminarium dla studentów medycyny i farmacji jak dla członków PSHLiF.
Termin wpłat do 12.01.2017 r na konto Stowarzyszenie.
Nr konta: 13 1020 4027 0000 1402 0440 8068
 
W piątek 20.01 na godz. 18.00 zapraszamy uczestników seminarium oraz członków PSHLiF na wieczór wigilijno-noworoczny połączony ze śpiewaniem kolęd. Prosimy o przyniesienie potraw wigilijnych.
 
Serdecznie zapraszamy
Zarząd PSHLiF

Polskie Stowarzyszenie Homeopatów Lekarzy i Farmaceutów
im. J. Łozowskiego serdecznie zaprasza

SEMINARIUM DR SUJIT CHATTERJEE
w Poznaniu
 18.11-20.11. 2016r.

 

Dr Sujit Chatterjee

jest homeopatą klasycznym, praktykującym od ponad 30lat. W 1983r ukończył Gujarat Homeopathic Medical College. Wieloletni współpracownik dr Rajana Sankarana; wykładowca i starszy konsultant Międzynarodowej Akademii Zaawansowanej Homeopatii. Prowadzi wykłady z homeopatii również dla lekarzy alopatów. Prowadził badania nad wieloma nowymi i starymi lekami takimi jak Chocolate, Camphora, Pipal (ficus religiosa), Banyan (ficus Indica), Uranium Nitrate. Z gorliwością przekazuje swoją wiedzę na całym świecie wykładając m.in. w Szwajcarii, Niemczech, Austrii, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Polsce.

"Dr Sujit Chatterjee jest cenionym kolegą i przyjacielem. Był członkiem naszej grupy badawczej od ponad dekady. Serdecznie polecam wszystkim praktykom homeopatii seminaria prowadzone przez Doktora. " -Dr. Rajan Sankaran, MD

Seminarium odbędzie się w Instytucie Ochrony Roślin w Poznaniu ul. Węgorka 20

Plan Seminarium:


18 listopada ? piątek

10.00-12.00 ? Prezentacja przypadku leczonego metodą homeopatyczną

12.00-12.30 przerwa kawowa

12.30-14.00 - Prezentacja przypadku leczonego metodą homeopatyczną

14.00-15.30 przerwa obiadowa

15.30-17.00 ? Prezentacja przypadku leczonego metodą homeopatyczną

17.00- 17.30 przerwa

17.30- 19.00 Prezentacja przypadku leczonego metodą homeopatyczną

19 listopada ? sobota

9.00-10.30 ? Prezentacja przypadku leczonego metodą homeopatyczną

10.30-11.00 przerwa kawowa

11.00-12.30 - Prezentacja przypadku leczonego metodą homeopatyczną

12.30-14.00 przerwa obiadowa

14.00-15.30 - Prezentacja przypadku leczonego metodą homeopatyczną

15.30-16.00   przerwa kawowa

16.00-17.45 ? Prezentacja przypadku leczonego metodą homeopatyczną

18.00- Msza Św. Sanktuarium Najświętszej Krwi Pana Jezusa

20 listopada - niedziela

9.00-10.30 ? Prezentacja przypadku leczonego metodą homeopatyczną

10.30-11.00  przerwa kawowa

11.00-12.30 - Prezentacja przypadku leczonego metodą homeopatyczną

12.30-12.45 przerwa kawowa

12.45-14.00 - Prezentacja przypadku leczonego metodą homeopatyczną

14.00- 15.00 przerwa obiadowa

15.00- 16.30 - Prezentacja przypadku leczonego metodą homeopatyczną

16.30- 17.00- przerwa kawowa

17.00- 18.30- Prezentacja przypadku leczonego metodą homeopatyczną

Ramowy plan seminarium może ulec zmianie

21 listopada - poniedziałek- dzień konsultacji

Prosimy o zgłaszanie pacjentów do konsultacji drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Koszty uczestnictwa:

Koszt trzydniowego seminarium dla członków PSHLiF wynosi 500,00 zł pod warunkiem opłaconych składek członkowskich zgodnie z regulaminem. Członkowie seniorzy Stowarzyszenia (powyżej 75 roku życia) 375,00 zł (zniżka 25%).

Koszty uczestnictwa osób nie będących członkiem Stowarzyszenia wynosi 700,00 zł.

Koszt dla uczestników zagranicznych 200,00 euro. (Fee for foreign participants 200,00 euro)

Koszt dla studentów medycyny i farmacji tak jak członków PSHLiF.

 

Wpłat prosimy dokonywać na rachunek PSHLiF do 03.11.2016 r.

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność wpłat. 07.11.2016 poinformujemy drogą mailową każdego uczestnika o zakwalifikowaniu się na seminarium. Osoby nie będące w bazie naszego Stowarzyszenia prosimy o przesłanie adresu e-mailowego.

 

Nr konta PSHLiF: 13 1020 4027 0000 1402 0440 8068

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

Szanowni Państwo!

W ramach IV zjazdu Polskiej Akademii Homeopatii zapraszamy na seminarium z dr Vladimirem Petrocim.
Tematem zajęć będzie: Królestwo Roślin i Minerałów. Przypadki kliniczne leczone według metodologii synergistycznej.
Seminarium odbędzie się w dniach 28.10-30.10.2016 r. w Instytucie Ochrony Roślin w sali C. Początek zajęć 28.10. o godzinie 10.00, zakończenie 30.10. o godzinie 14.00. 
Koszt seminarium 700 zł dla członków PSHLIF pod warunkiem opłaconych składek zgodnie z regulaminem. Członkowie Seniorzy Stowarzyszenia (powyżej 75 roku życia) koszt 450 zł.
Dla lekarzy i farmaceutów, którzy nie są członkami PSHLIF koszt seminarium 1000 zł. Wpłaty po terminie dodatkowe 100 zł.
Koszt seminarium dla studentów medycyny i farmacji jak dla członków PSHLiF.
Termin wpłat do 13.10.2016 r na konto Stowarzyszenia.
Nr konta: 13 1020 4027 0000 1402 0440 8068
 

       VPetroci                                                                                 

 Dr Vladimir Petroci urodził się w 1965 r. w Levoca ?Słowacja. Homeopatią zainteresował się wkrótce po ukończeniu studiów medycznych w 1989 r. Studiuje i praktykuje homeopatię od 25 lat, od 2002 roku w pełnym wymiarze czasu. Od końca lat 90-tych wykłada homeopatię w różnych szkołach homeopatycznych na Słowacji i w Czechach, ostatnio także we Francji, Turcji, Polsce. W 2005 roku założył Słowacką Akademię Homeopatii Klasycznej  w Bratysławie, w której naucza. Obecnie szkoła ma w 4 klasach 130 uczniów. Akademia oferuje obecnym i byłym studentom i kolegom ze Słowacji i Czech  najwyższej jakości szkolenia, organizując  w Bratysławie 5 razy w roku międzynarodowe seminaria z najlepszymi nauczycielami na świecie (Jan Scholten, Louis Klein Jonathan Hardy, Mahesh Gandhi, Will Taylor ).

Dr Vladimir jest entuzjastycznym zwolennikiem i propagatorem znanego holenderskiego homeopaty i nauczyciela dr Jan Scholtena. System Scholtena minerałów i roślin jest  programem nauczania Słowackiej Akademii homeopatii klasycznej.

Dr Włodzimierz Petroci został współzałożycielem w 2007 roku Słowackiego Stowarzyszenia Homeopatów. Obecnie jest prezesem tej organizacji liczącej  250 członków.

 

Serdecznie zapraszamy

Zarząd PSHLiF

Szanowni Państwo,

Przyjaciele w Homeopatii!

Serdecznie zapraszamy na seminarium dr Jonathana Hardy w ramach III zjazdu Polskiej Akademii Homeopatii, które odbędzie się dnia 9-11 września 2016 w Collegium Da Vinci przy ul. Gen. T. Kutrzeby 10 w Poznaniu .

Koszt seminarium 850,00 zł dla członków PSHLiF pod warunkiem opłaconych składek członkowskich zgodnie z regulaminem. Członkowie seniorzy Stowarzyszenia (powyżej 75 roku życia) koszt seminarium 650,00 zł ( 25% zniżka).

Dla lekarzy i farmaceutów, którzy nie są członkami PSHLiF koszt seminarium 1150,00 zł.

Koszt seminarium dla studentów medycyny i farmacji tak jak członków PSHLiF.

 

Termin wpłat do 25.08.2015 r na konto Stowarzyszenia.

Nr konta: 13 1020 4027 0000 1402 0440 8068

Wpłaty po terminie dodatkowo 100,00 zł.

Temat zjazdu- Leki homeopatyczne z gromady ssaków.

Na tym seminarium będziemy badać fascynującą i ważną grupę leków homeopatycznych. Dr Jonathan twierdzi, że środki lecznicze z ssaków są najczęściej wskazaną grupą leków z Królestwa Zwierząt w jego praktyce lekarskiej. Być może to dlatego, że jesteśmy sami ssakami i motywy tych leków mają głęboki rezonans ze stanem człowieka. Te leki homeopatyczne mają szeroki zakres zastosowania, a szczególnie są przydatne w przypadku zaburzeń odżywiania, uzależnień i niepokoju. 

Będziemy badać ogólne tematy znajdujące się w przypadkach klinicznych i spojrzymy na wiele różnych rodzin leków w tej gromadzie.

Dr Jonathan lubi uczyć za pomocą charakterystycznych przypadków pokazanych na filmie, które są redagowane dla zwięzłości i jasności. Będzie on pokazywał jak tradycyjną Materia Medica i Repertorium można pięknie łączyć z poziomem Odczucia Życiowego, aby uzyskać jasną całość przypadku.
W czasie seminarium otrzymamy obszerne informacje dotyczące poszczególnych rodzin leków i grup tematycznych oraz unikalnych cech każdego ze środków, które badamy. Zobaczymy przypadki  Lac Leoninum, Panthera tigris, Lac lupinum, Lac caninum, Lac humanum i Lac maternum, Dama dama, Moschus i Pan. Pewna liczba przypadków będzie dotyczyła dzieci. Zobaczymy metodologie wywiadu stosowaną u najmłodszych pacjentów. 

 Obraz w treści 1 Dr Jonathan Hardy studiował zoologie na  Uniwersytetu Oksfordzkim i uzyskał dyplom z wyróżnieniem w roku 1978. Następnie studiował medycynę i uzyskał kwalifikacje w 1984 roku. W 1988 roku stał się członkiem Brytyjskiego Wydziału Homeopatii i od tego czasu pracuje w pełnym wymiarze godzin w praktyce homeopatycznej. Jest członkiem Rady Wydziału Homeopatii w Wielkiej Brytanii. Mieszka w południowej Anglii i lubi podróżować w połączeniu z nauczaniem homeopatii.

 

Serdecznie zapraszamy na seminarium z dr Jonathanem Hardy- ekspertem w dziedzinie leków homeopatycznych z Królestwa Zwierząt 

Zarząd PSHLIF

Il Repertorio della Materia Medica Omeopatica. Dott. Carlo Rezzani - Health Medicine Services .


NAPOLI - LUNED? 8 LUGLIO ORE 15.00 ? 20.00. SEDE : LUIMO


 
Costo del seminario ? 75.00 + Iva

 

Per conoscere i dettagli contattare il numero 0817614707  o scrivere a  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
 Informacje i formularz rejestracyjny-link poniżej
 

Szanowni Państwo, 

egzaminy MAZH odbędą się w dwóch terminach- 4 czerwca i 18 czerwiec 2016. Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie wyboru terminu.
Przypominamy,  że egzamin MAZH polega na przedstawieniu Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Zarząd WSHLIF  trzech pacjentów w formie opisu przypadku klinicznego wg metodologii synergistycznej.  Wymagany jest  opis przypadków w formie pisemnej po polsku i angielsku oraz odpowiedzi na pytania zadane przez Komisje Egzaminacyjną. Wersja angielska zostanie przekazana do Rektora MAZH dr R. Sankarana. Uroczyste wręczenie certyfikatów w dniu 18 listopada 2016.
Zarząd WSHLIF

POLSKA AKADEMIA HOMEOPATII

 

Zarząd Wielkopolskiego Stowarzyszenia Homeopatów Lekarzy i Farmaceutów im. J. Łozowskiego w dniu 14 stycznia 2016 roku powołał Polską Akademie Homeopatii - PAH.

 

MISJA POLSKIEJ AKADEMII HOMEOPATII

Misją PAH jest poszerzenie możliwości terapeutycznych lekarzy i farmaceutów o leki homeopatyczne w ramach medycyny zintegrowanej, co wpłynie na poprawę stanu zdrowia Polaków... 

 

Pozostałe informacje: Polska Akademia Homeopatii - kliknij

STUDIA PODYPLOMOWE

"ZIOŁA W PROFILAKTYCE I TERAPII"-II EDYCJA

Katedra i Zakład Farmakognozji

Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

STUDIA PODYPLOMOWE ?ZIOŁA W PROFILAKTYCE I TERAPII?skierowane są do absolwentów szkół wyższych zainteresowanychzdobyciem wiedzy na temat działania i stosowania ziół w celach profilaktycznych i leczniczych.Zdobyta wiedzabędzie użyteczna w praktyce lekarskiej, farmaceutycznej (apteki, sklepy zielarski, przemysł farmaceutyczny, szczególnie zielarski) i w innych zawodach o profilu medycznym, a także dla osób zainteresowanychziołolecznictwem.

            WYKŁADOWCY.Wykłady, seminaria i ćwiczenia będą prowadzili doświadczeni nauczyciele akademiccy, pracownicy Katedr i Zakładów UM w Poznaniu (Farmakognozji, Botaniki Farmaceutycznej i Biotechnologii Roślin, Farmakologii, Fizjologii, Technologii Środków Leczniczych), przedstawiciel przemysłu farmaceutycznego. Do prowadzenia wykładów zostali też zaproszeni lekarze różnych specjalności stosujący w praktyce lekarskiej zioła.

STUDIA TRWAJĄ II SEMESTRY, zajęcia (167 godzin) odbywają się w trybie niestacjonarnym, w soboty (godz. 8.30 - 20.00) i w niedziele (godz. 8.00 - 17.00), jeden lub dwa razy w miesiącu.

KRYTERIA KWALIFIKOWANIA KANDYDATÓW.Studia skierowane są do osób, które ukończyły studia wyższe (co najmniej licencjackie) o profilu medycznym (medycyna, stomatologia, farmacja, kosmetologia, analityka medyczna, pielęgniarstwo), biologicznym, chemicznym, przyrodniczym.

Maksymalna liczba słuchaczy 40; minimalna,warunkująca uruchomienie I Edycji: 20 osób.Opłata za studia wynosi 3250,- zł i może być wniesiona w całości lub dwóch ratach.

 

            REKRUTACJAodbywa się od 01.02. 2016 roku do 29.03. 2016 roku.

Dokumenty można składać osobiście (w godz. od 10.00 do 14.00) lub przesyłać na adres: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Katedra i Zakład Farmakognozji,  60-781 Poznań, ul. Święcickiego 4

 

WIĘCEJ INFORMACJI na stroniewww.farmakognozja.ump.edu.pl
w Katedrze Zakładzie Farmakognozji lub pod numerami telefonów:
61 854-67-01 / 02 / 07 / 09.

 • 29 - 31 styczeń -   MAZH
 • 19 - 21 luty -        Seminarium dr Vladimir Petroci
 • 18 - 20 marzec -   MAZH
 • 29.04 - 01.05 -     Seminarium dr Vladimir Petroci
 • 09 - 11 wrzesień - Seminarium dr Jonathan Hardy
 • 18 - 20 listopad -  Seminarium dr Sujit Chatterjee

 Program konferencji naukowo-szkoleniowej WSHLiF w dn. 15.06.2013r godz. 10.00.

1. Rodzina Ranunculaceae ( Aconitum, Helleborus, Pulsatilla, Cimicifuga, Staphysagria, Hydrastis i inne). Wybrane przypadki leczenia. Dyskusja i prezentacja własnych doświadczeń uczestników konferencji. Referują dr E. Borowiak i dr G. Milewska.
 
2. Leczenie zaburzeń depresyjnych- przypadek Falco peregrinus- przentuje dr G.Milewska.
 
3. Omówienie drugiego rzędu układu okresowego pierwiastków- przedstawia dr E. Borowiak i dr G. Milewska
 

Szanowni Państwo !

Serdecznie zapraszamy na kongres DVD  w dniach 20.11 - 22.11.2015 r.Tematem będzie materiał DVD z kongresu, który odbył się w Niemczech w 2014 r. 
W załączniku znajdziecie Państwo krótkie omówienie tematyki kongresu.
Kongres odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia w Poznaniu przy ul. Węgorka 20 lokal 510.
Początek zajęć 20.11.2015 o godzinie 10.00.
Koszt kongresu 500,00 zł brutto dla członków WSHLiF pod warunkiem opłacenia składek członkowskich zgodnie z regulaminem, 600,00 zł dla osób nie będących członkami WSHLiF .
Wpłat prosimy dokonywać na konto Stowarzyszenia do dnia 06.11.2015 r.
Wpłaty po terminie dodatkowo 100,00 zł.
Konto Stowarzyszenia 13 1020 4027 0000 1402 0440 8068 
W tytule wpłat prosimy wpisać "kongres listopadowy".
 
Serdecznie zapraszamy
Zarząd WSHLiF
 
Program kongresu zapowiada się niezwykle interesująco:
 
Jonathan Hardy przedstawi leki otrzymywane z pająków, cechy typowe dla pacjentów następnie zegzemplifikowane przypadkami ilustrującymi te cechy oraz słowa często używane przez pacjentów.
 
Resie Moonen podzieli się swym doświadczeniem z lantanowcami i pokaże przypadki leczenia tymi stosunkowo mało jeszcze rozpoznanymi substancjami u dzieci, młodzieży oraz młodych osób dorosłych. Bardzo ciekawe jest porównanie przez prelegentkę lantanowców z innymi lekami oraz argumenty przemawiające za podaniem lantanowców tam, gdzie dawniej przepisałaby inny lek.
 
Alok Pareek przedstawia niezwykle ciekawe i pomocne przemyślenia na temat leczenia pacjentów cierpiących na przypadłości typowe dla podeszłego wieku, między innymi chorobę Alzheimera i Parkinsona. Bezcenne jest rozróżnienie przez dra Pareeka współwystępowania różnych symptomów fizycznych i umysłowych oraz przyporządkowanie im różnych leków homeopatycznych.  
 
Sunirmal Sarkar dzieli się swym doświadczeniem w przedłużaniu życia lub leczeniu pacjentów z najróżniejszymi nowotworami; przedstawia między innymi przypadki pacjentów, którzy otrzymali leki używane w chemioterapii w rozcieńczeniu homeopatycznym. 
 
Jean-Lionel Bagot pracuje jako homeopata w szpitalu onkologicznym w Strasburgu, gdzie wspiera pacjentów poddawanych operacjom, chemioterapii oraz radioterapii. Z uczestnikami kongresu dzieli się doświadczeniem w stosowaniu homeopatii przy redukowaniu skutków ubocznych agresywnej terapii onkologicznej, uprzykrzających życie czy wręcz uniemożliwiających dalsze leczenie.
Michal Yakir przedstawia przykłady zaburzeń w zachowaniu dzieci w oparciu o Królestwo Roślin, omawiając poszczególne ich rodziny oraz wskazując podobieństwa do układu okresowego pierwiastków.   
 

Wielkopolskie Stowarzyszenie Homeopatów Lekarzy i Farmaceutów serdecznie zaprasza

na seminarium dr Sujit Chatterjee, wykładowcy Międzynarodowej Akademii Zaawansowanej Homeopatii. Seminarium odbędzie sie w dniach 28 (sobota), 30 (poniedziałek) września i 1(wtorek) października 2013 roku w Instytucie Ochrony Roślin przy ul. Wł.Węgorka 20 w Poznaniu.

Z wielką radością informujemy, że w niedzielę 29 września odbędzie się I konferencja pt. "MEDYCYNA ZINTEGROWANA. HOMEOPATIA A NOWY PARADYGMAT W NAUCE", na której również będzie wykładał m.in. dr Sujit Chatterjee.

Nasz znakomity gość praktykuje homeopatię od 27 lat. Wykłada homeopatię na Corocznym Kursie Homeopatii Klasycznej w Wielkiej Brytanii. Prowadził wykłady w USA, Szwajcarii, Niemczech, Austrii, Wielkiej Brytanii i Kanadzie. Z wyjatkową łatwością wprowadza w homeopatie lekarzy alopatów. Lekarzy homeopatów zachwyca perfekcyjną znajomością Materii Medica dawno odkrytych i nowych leków. Szczególnie interesuje go onkologia i ma w tej dziedzinie niewątpliwie duże osiągnięcia.

Msza Święta:

Msza św. w intencji "lekarzy i farmaceutów, którzy  połączyli wiedzę medycyny akademickiej z homeopatią dla dobra chorego, z prośbą o Boże Błogosławieństwo w pokonaniu wszystkich przeszkód  na drodze tej  integracji", odbędzie się 28 września (sobota) o godz.18.00 w Sanktuarium Najświętszej Krwi Pana Jezusa  przy ul. Żydowskiej 34.

Opłaty

Koszt trzydniowego seminarium i konferencji wynosi 1070 zł. Członkowie WSHLiF płacą tylko 870 zł. Wpłaty należy dokonać do 15 sierpnia 2013. Po tym terminie koszt seminarium zwiększa się o 100 zł.
Numer konta WSHLiF:
13 1020 4027 0000 1402 0440 8068

Wielkopolskie Stowarzyszenie Homeopatów Lekarzy i Farmaceutów im. J. Łozowskiego
ul. Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

Tytułem - seminarium+konferencja

Hotel IOR przewidział dla Państwa specjalną ofertę noclegową, na hasło homeopatia. http://www.hotelior.pl/

Zapisy na konferencje :tutaj

Serdecznie zapraszamy !

he European Committee for Homeopathy (ECH), the International Association for Veterinary Homeopathy (IAVH) and the European Federation of Homeopathic Patients? Associations (EFHPA) launched this global summit on Homeopathy from the Medical, Veterinary, Pharmacy and Patient Perspective.

We kindly ask you to forward this information to your members. We would be very happy if you could install a link with our website www.homeopathycongress.euAttached please find the pertinent teaser we have prepared.

In the future we will keep you informed about the different points of interest regarding the content of this congress, statements of the key speakers, call of abstract etc. Thank you in advance for incorporating this news in your media.

Should you have further questions or do you need additional support, like Congress flyers, please do not hesitate to contact us. Please let us know your mail address so that we can forward an initial set of congress-flyers within in the next few days per mail.

We appreciate your support and are looking forward to welcoming you at the EUROPEAN CONGRESS FOR HOMEOPATHY 2016 in Vienna!

Yours sincerely,

Dagmar Oegg

On behalf of

European Committee for Homeopathy (ECH) Dr. Thomas Peinbauer

International Association for Veterinary Homeopathy? (IAVH) Dr. Edward De Beukelaer

European Federation of Homeopathic Patients? Associations (EFHPA) Mrs. Enid Segall

 

SAFE THE DATE: NEW EUROPEAN CONGRESS FOR HOMEOPATHY IN VIENNA IN 2016:

Homeopathy - Individualised Medicine for all Ages 

 

In November 2016 aGlobal Summit on Homeopathy from the Medical, Veterinary, Pharmacy and Patient Perspective will take place in Vienna launched by the European Committee for Homeopathy (ECH), the International Association for Veterinary Homeopathy (IAVH) and the European Federation of Homeopathic Patients? Associations (EFHPA). Celebrate 200 years of Homeopathy in Central Europe and use this congress to learn and network. For more information go to:www.homeopathycongress.euor subscribe to: http://www.homeopathycongress.eu/2016/index.php/auto-generate-from-title

Zarząd Wielkopolskiego Stowarzyszenia Homeopatów Lekarzy i Farmaceutów im. J.Łozowskiego,
ma przyjemność zaprosić na Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołane na godzinę 18:00 (II termin 18:30) w dniu 8 czerwca 2013 roku w Sali Konferencyjnej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej przy ul. Nowowiejskiego 49-51 w Poznaniu.

PORZĄDEK OBRAD

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW

Wielkopolskiego Stowarzyszenia Homeopatów Lekarzy i Farmaceutów im. Jerzego Łozowskiego w Poznaniu zwołanego na dzień 8 czerwca 2013 roku.

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków WSHLiF przez Prezes Gabrielę Śniatała
 2. Wybór Protokolanta Walnego Zebrania Członków WSHLiF.
 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków WSHLiF.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania oraz zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Zarządu WSHLiF za rok 2012.
 8. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego WSHLiF za rok obrotowy 2012.
 9. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej przez Przewodniczącego Zbisława Borowiaka
 10. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu WSHLiF za rok 2012.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu WSHLiF w roku obrotowym 2012.
 13. Głosowanie nad podjęciem uchwały o udzielenie absolutorium za rok 2012: prezesowi Gabrieli Śniatała, v-ce prezes Grażynie Milewskiej, sekretarzowi Ewie Nowackiej-Jackowskiej, skarbnikowi Annie Furmaniuk, członkowi Zarządu Konstancji Majewskiej.
 14. Głosowanie nad podjęciem uchwały o udzielenie absolutorium Komisji Rewizyjnej przewodniczącemu Zbisławowi Borowiakowi, członkowi Bogusławie Cofta, członkowi Tomaszowi Prościńskiemu za rok 2012.
 15. Wolne głosy i wnioski.
 16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków WSHLiF.


W imieniu Zarządu
Gabriela Śniatała
Prezes WSHLiF

Szanowna Pani Doktor,
Droga Koleżanko!

W imieniu Członków Wielkopolskiego Stowarzyszenia Homeopatów Lekarzy i Farmaceutów składam Pani najserdeczniejsze podziękowanie za 25 lat pracy dla rozwoju homeopatii w Polsce.
Pamiętamy Pani Doktor zaangażowane w tłumaczenie homeopatycznych książek i artykułów z literatury niemieckiej. Doceniamy dokładność z jaką przedstawiała Pani Doktor materiały na konferencjach.
Pamiętamy, jak dzieliła się Pani Doktor z nami swoimi doświadczeniami w leczeniu chorych metodą homeopatyczną. Szczególnie zapadły nam w pamięci te przypadki pacjentów z chorobami neurologicznymi, którym alopatycznie nie można było pomóc, a dzięki Pani wiedzy homeopatycznej odzyskali zdrowie.